Příměstské tábory

Zvířecí

Počítače

a elektro

Sportovní

Umělecké

Běžné

Výlety

Airsoft

Kosmetické

Zálesák

Dobrodružné

m
PŘEHLED PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ 2024
 č. TáborTermín    Cena Místo konání Přihlášení
 2. Máme rádi pejsky22. 7. - 26. 7. 2024 3 000 M-tes OBSAZENO
 3. Máme rádi pejsky19. 8. - 23. 8. 2024 3 000 M-tes OBSAZENO
 4. Se zvířaty8. 7. - 12. 7. 2024 3 150 M-tes objednat
 5. Se zvířaty12. 8. - 16. 8. 2024 3 150 M-tes OBSAZENO
 6. Objevujte přírodu s indiány8. 7. - 12. 7. 2024 3 100 M-tes objednat
 7. S koňmi (Skřidla)22. 7. - 26. 7. 2024 4 050 Skřidla objednat
 8. S koňmi (Skřidla)19. 8. - 23. 8. 2024 4 050 Skřidla objednat
 9. S koňmi (Chata pod Kletí)15. 7. - 19. 7. 2024 4 100 Chata pod Kletí objednat
 10. Rybářský15. 7. - 19. 7. 2024 3 100 Luční jez, rybník Bahno objednat
 11. Rybářský5. 8. - 9. 8. 2024 3 100 Luční jez, rybník Bahno objednat
 12. Počítače hrou15. 7. - 19. 7. 2024 3 100 M-tes objednat
 13. Youtuberský5. 8. - 9. 8. 2024 3 100 M-tes objednat
 14. Programování Python22. 7. - 26. 7. 2024 3 100 M-tes objednat
 15. Minecraft12. 8. - 16. 8. 2024 3 100 M-tes OBSAZENO
 16. Elektronický19. 8. - 23. 8. 2024 3 100 M-tes objednat
 17. Sportovní22. 7. - 26. 7. 2024 3 100 SK Pedagog objednat
 18. Taneční12. 8. - 16. 8. 2024 3 100 Divadlo U Kapličky objednat
 19. In-line bruslení5. 8. - 9. 8. 2024 3 000 M-tes objednat
 20. Florbalový15. 7. - 19. 7. 2024 3 100 SK Pedagog objednat
 21. Beach volejbal8. 7. - 12. 7. 2024 3 800 Beach Aréna objednat
 22. Beach volejbal19. 8. - 23. 8. 2024 3 800 Beach Aréna objednat
 23. Keramický8. 7. - 12. 7. 2024 3 300 Dílna objednat
 24. Keramický12. 8. - 16. 8. 2024 3 300 Dílna objednat
 25. Pojďte si malovat a kreslit19. 8. - 23. 8. 2024 2 950 Dílna objednat
 26. Výtvarně keramický tábor5. 8. - 9. 8. 2024 3 150 Dílna objednat
 27. Kreativní příměstský tábor22. 7. - 26. 7. 2024 3 000 Dílna objednat
 28. Běžný příměstský tábor8. 7. - 12. 7. 2024 2 950 M-tes objednat
 29. Běžný příměstský tábor5. 8. - 9. 8. 2024 2 950 M-tes objednat
 30. S výlety22. 7. - 26. 7. 2024 3 150 M-tes objednat
 31. S výlety19. 8. - 23. 8. 2024 3 150 M-tes objednat
 32. Airsoftový22. 7. - 26. 7. 2024 3 300 Jatka Aréna objednat
 33. Airsoftový12. 8. - 16. 8. 2024 3 300 Jatka Aréna OBSAZENO
 34. Vizážistický15. 7. - 19. 7. 2024 3 100 M-tes objednat
 36. Detektivní15. 7. - 19. 7. 2024 3 150 M-tes objednat
 37. Zdravotnický5. 8. - 9. 8. 2024 3 000 M-tes objednat
 38. Zálesák12. 8. - 16. 8. 2024 3 000 M-tes objednat
   • M-tes: U Výstavište 1429
   • SK Pedagog: Branišovská 36
   • Dílna: Na Zlaté stoce 14
   • Husova: Divadlo U Kapličky, Husova 45
INFORMACE K TÁBORŮM

Všeobecné pokyny pro účastníky příměstských táborů

    1. Příměstské tábory pořádáme pro děti školního věku.
    2. Tábory organizují 2 spolky a sice M-tes z. s. a Cedems z. s. a jsou rozděleny dle zaměření. Na stránkách M-tesu jsou uvedeny všechny tábory obou spolků, obdobně je tomu na stránkách www.cedems.cz. Přihlašovat se můžete prostřednictvím stránek M-tesu nebo Cedemsu. Následně obdržíte e-mailem závaznou přihlášku. V e-mailu obdržíte informaci, který spolek tábor pořádá a na který účet máte tábor zaplatit.

    3. V roce 2023 budeme k pořádání táborů využívat různé prostory - především sídlo M-tesu a Cedemsu, keramickou dílnu Na Zlaté stoce 14, SK Pedagog, Divadlo U Kapličky a další prostory v Č. Budějovicích. Místo konání tábora se budeme snažit zveřejnit na stránkách co nejdříve a budou Vám zaslány před začátkem na Váš e-mail. Na tábory s koňmi zajišťujeme dopravu z ČB a zpět.

    4. Provozní doba táborů je od 7,30 do 16,00 hodin. Pro děti je připraven bohatý program. Aktivity, kterým se budou děti věnovat, jsou blíže popsány u jednotlivých táborů. Program se průběžně přizpůsobuje dle počasí a schopností dětí. Při nástupu obdrží děti program na celý týden.

    5. Zahájení příměstských táborů je 1. den od 7.30 do 8.00 hod. většinou v budově M-tesu a Cedemsu, U Výstaviště 1429, v Českých Budějovicích nebo v místě konání tábora v Č. B.  V ostatní dny může být místo a hodina nástupu i odchodu přizpůsobena programu na jednotlivých táborech. Např. z důvodu dopravy na výlet nebo u táborů s koňmi, se zvířaty - na nádraží, u sportovních a tanečních táborů - v tělocvičně apod. O této skutečnosti budou děti informovány v den nástupu na tábor nebo vždy den předem.

    6. Zasláním závazné přihlášky je dítě přihlášeno na tábory, které jste si vybrali. Přihlášku můžete zaslat poštou nebo naskenovanou e-mailem. Po zaslání přihlášky s Vaším dítětem počítáme a žádné další vyrozumění neposíláme. V případě, že se dítě objednaného tábora nezúčastní (např. z důvodu nemoci apod.) nebo budete chtít změnit termín tábora, dejte nám včas vědět.

    7. V případě, že dítě bude odcházet z tábora samo, chceme tuto skutečnost od rodičů písemně - viz. formulář v závazné přihlášce. Při nástupu je nutno odevzdat kompletně vyplněné a podepsané prohlášení zákonných zástupců dítěte včetně formulářů.

    8. Úhradu příměstského tábora je třeba provést po obdržení závazné přihlášky. Cena tábora je uvedena v závazné přihlášce. Úhradu tábora je nutné provést na účet, který bude uveden v e-mailu, variabilní symbol = číslo přihlášky nebo hotově do pokladny. V ceně tábora je zahrnut oběd, pití, vstupné, jízdné a další náklady dle zaměření.

    9. Stornopodmínky:

     V případě odhlášení dítěte 14 dní (a více)před zahájením tábora účtujeme 500,- Kč z celkové ceny tábora. V ostatních případech se platba za tábor nevrací.

    10. Vybavení dítěte - oblečení dle počasí a zaměření tábora, oblečení na převlečení, pevná obuv, pláštěnka, pití, svačina

    11. Za případné škody, které dítě způsobí, bude M-tes (Cedems) požadovat náhradu.

    12. Informace Vám poskytneme v kanceláři, č. dveří 38 v 1. patře, prostřednictvím e-mailu: info@m-tes.czinfo@cedems.cz a na tel. č. 385310201, 385310202.