Letní pobytové tábory

Zálesí

Bílá Skála – Číměř

Kalich

Skaliny

Kleť

m
PŘEHLED LETNÍCH TÁBORŮ 2024
č.tábortermíncena Kčpřihlášení
39.Skaliny 1. běh29. 6. - 13. 7. 20247 190objednat
40.Skaliny 2. běh13. 7. - 27. 7. 20247 190objednat
41.Skaliny 3. běh27. 7. - 10. 8. 20247 190objednat
42.Skaliny 4. běh10. 8. - 24. 8. 20246 490objednat
43.Skaliny 4. běh - první týden10. 8. - 17. 8. 20244 990objednat
44.Prázdniny v sedle - 1. běh (9 dní)29. 6. - 7. 7. 20247 990objednat
45.Prázdniny v sedle - poloviční běh29. 6. - 3. 7. 20244 640objednat
46.Prázdniny v sedle - poloviční běh3. 7. - 7. 7. 20244 640objednat
47.Prázdniny v sedle - 2. běh (8 dní)7. 7. - 14. 7. 20247 180objednat
INFORMACE K TÁBORŮM

Všeobecné pokyny pro účastníky příměstských táborů

    1. Příměstské tábory pořádáme pro děti školního věku.
    2. Tábory organizují 2 spolky a sice M-tes z. s. a Cedems z. s. a jsou rozděleny dle zaměření. Na stránkách M-tesu jsou uvedeny všechny tábory obou spolků, obdobně je tomu na stránkách www.cedems.cz. Přihlašovat se můžete prostřednictvím stránek M-tesu nebo Cedemsu. Následně obdržíte e-mailem závaznou přihlášku. V e-mailu obdržíte informaci, který spolek tábor pořádá a na který účet máte tábor zaplatit.

    3. V roce 2023 budeme k pořádání táborů využívat různé prostory - především sídlo M-tesu a Cedemsu, keramickou dílnu Na Zlaté stoce 14, SK Pedagog, Divadlo U Kapličky a další prostory v Č. Budějovicích. Místo konání tábora se budeme snažit zveřejnit na stránkách co nejdříve a budou Vám zaslány před začátkem na Váš e-mail. Na tábory s koňmi zajišťujeme dopravu z ČB a zpět.

    4. Provozní doba táborů je od 7,30 do 16,00 hodin. Pro děti je připraven bohatý program. Aktivity, kterým se budou děti věnovat, jsou blíže popsány u jednotlivých táborů. Program se průběžně přizpůsobuje dle počasí a schopností dětí. Při nástupu obdrží děti program na celý týden.

    5. Zahájení příměstských táborů je 1. den od 7.30 do 8.00 hod. většinou v budově M-tesu a Cedemsu, U Výstaviště 1429, v Českých Budějovicích nebo v místě konání tábora v Č. B.  V ostatní dny může být místo a hodina nástupu i odchodu přizpůsobena programu na jednotlivých táborech. Např. z důvodu dopravy na výlet nebo u táborů s koňmi, se zvířaty - na nádraží, u sportovních a tanečních táborů - v tělocvičně apod. O této skutečnosti budou děti informovány v den nástupu na tábor nebo vždy den předem.

    6. Zasláním závazné přihlášky je dítě přihlášeno na tábory, které jste si vybrali. Přihlášku můžete zaslat poštou nebo naskenovanou e-mailem. Po zaslání přihlášky s Vaším dítětem počítáme a žádné další vyrozumění neposíláme. V případě, že se dítě objednaného tábora nezúčastní (např. z důvodu nemoci apod.) nebo budete chtít změnit termín tábora, dejte nám včas vědět.

    7. V případě, že dítě bude odcházet z tábora samo, chceme tuto skutečnost od rodičů písemně - viz. formulář v závazné přihlášce. Při nástupu je nutno odevzdat kompletně vyplněné a podepsané prohlášení zákonných zástupců dítěte včetně formulářů.

    8. Úhradu příměstského tábora je třeba provést po obdržení závazné přihlášky. Cena tábora je uvedena v závazné přihlášce. Úhradu tábora je nutné provést na účet, který bude uveden v e-mailu, variabilní symbol = číslo přihlášky nebo hotově do pokladny. V ceně tábora je zahrnut oběd, pití, vstupné, jízdné a další náklady dle zaměření.

    9. Stornopodmínky:

     V případě odhlášení dítěte 14 dní (a více)před zahájením tábora účtujeme 500,- Kč z celkové ceny tábora. V ostatních případech se platba za tábor nevrací.

    10. Vybavení dítěte - oblečení dle počasí a zaměření tábora, oblečení na převlečení, pevná obuv, pláštěnka, pití, svačina

    11. Za případné škody, které dítě způsobí, bude M-tes (Cedems) požadovat náhradu.

    12. Informace Vám poskytneme v kanceláři, č. dveří 38 v 1. patře, prostřednictvím e-mailu: info@m-tes.czinfo@cedems.cz a na tel. č. 385310201, 385310202.