PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Zvířecí

Fotogalerie

Příměstský tábor máme rádi pejsky

Tábor je určen pro děti, které mají kladný vztah ke zvířatům, především k pejskům. Náplní tábora jsou ukázky výcviku psů, exkurze do organizací pracujících s pejsky, dle možností venčení pejsků, canisterapie. Dále se děti zábavnou formou naučí správnému přístupu k pejskům a svému okolí. Pejsci, se kterými děti přijdou do styku, jsou v pravidelné veterinární péči a jsou vybráni a vedeni odborným pracovníkem. Do programu bude zařazen jeden celodenní výlet. Změna programu tábora vyhrazena. Pro děti od 6 let.


Obsazeno !

č. Termín      Cena Místo konání  
2. 22. 7. – 26. 7. 2024 3 000 M-tes
3. 19. 8. – 23. 8. 2024 3 000 M-tes

Příměstský tábor se zvířaty

Tábor je určen pro děti, které mají kladný vztah ke zvířatům. Pro děti je připraven program na jednotlivých místech se zvířaty. Děti stráví čas se zvířaty, jako jsou např. ryby, koně, ovce, draví ptáci, kravičky, telátka. Navštíví některé ze zoo v jižních Čechách, farmy v jihočeském kraji a další. Seznámí se s jednotlivými zvířaty, dozví se, jaký užitek pro nás jednotlivá zvířata mají apod. Pro děti jsou připraveny tematicky zaměřené hry a soutěže. Zvířátka, se kterými děti přijdou do styku, jsou v pravidelné veterinární péči a jsou vybrána a vedena odborným pracovníkem. Změna programu tábora vyhrazena. Pro děti od 6 let.

 

Tábor se zvířátky č. 5 je obsazen!

 č. Termín    Cena Místo konání 
 4. 8. 7. – 12. 7. 2024 3 150 M-tes 
 5. 12. 8. – 16. 8. 2024 3 150 M-tes 

Tábor objevujte přírodu s indiány

Děti se na tomto táboře naučí spoustu indiánských dovedností. Indiánské kmeny využívaly, před mnoha staletími sílu rostlin k léčbě nemocí, k zahnání zlých duchů, jako základní složku potravy nebo jako prostředek k barvení látek. Tábor je propojení znalostí o přírodě a indiánských dovedností. Vždyť příroda a indiáni k sobě mají hodně blízko. Děti budou plnit jednotlivé zkoušky. Budou si moci procvičit nejen znalosti o přírodě, co která bylina umí, k čemu se využívá, ale vyzkouší si různé indiánské dovednosti jako je střílení z luku, rozdělávání ohně atd. K zahnání zlých duchů jim pomohou lapače snů, které si děti během tábora vyrobí a nejen to, vyrobí si spoustu dalších zajímavých věcí (náramky přátelství, čelenky atd.) Naučíme děti jak svým chováním neškodit přírodě, a jak na oplátku může ona pomoci nám. Do programu bude zařazen jeden celodenní výlet. Změna programu tábora vyhrazena. Pro děti od 7 let

č. Termín      Cena Místo konání  
6. 8. 7. – 12. 7. 2024 3 100 M-tes

Příměstský tábor s koňmi - Skřidla

Tábor se koná ve Skřidlech nedaleko Velešína. Cílem je seznámit dítě se základy jezdectví a chovem koní s ohledem na jejich věk, dovednosti a znalosti, podpořit zájem dítěte o jezdectví a rozvíjet dovednosti a schopnosti z této oblasti. Cílem je i přispět k rozvoji osobnosti dítěte ve všech oblastech (fyzická, psychická, emocionální).Není to tedy klasická jezdecká lekce. U dětí se zaměřujeme na různé hry a aktivity prostřednictvím koní (trénink rovnováhy, koordinace, motoriky, pozornost, slovní zásoba, pravolevá orientace aj). V rámci tábora se děti prostřednictvím zážitkových aktivit seznámí s koňmi a různými činnostmi s nimi. Program je přizpůsobený schopnostem jednotlivých dětí i pro úplné začátečníky. Změna programu tábora vyhrazena. Pro děti od 7 let.

 č. Termín    Cena Místo konání 
 7. 22. 7. – 26. 7. 2024 4 050 M-tes 
 8. 19. 8. – 23. 8. 2024 4 050 M-tes 

Příměstský tábor s koňmi – Chata pod Kletí

Program bude probíhat na turistické základně Chata pod Kletí. Děti se seznámí s koňmi a poníky, pod vedením cvičitele si zajezdí. Při ježdění bude zohledněn věk a dovednosti dětí, na tábor se můžou přihlásit i úplní začátečníci. Dle možnosti bude probíhat krmení, čištění, sedlání apod. Program bude doplněn o různé hry, soutěže a je přizpůsobený schopnostem jednotlivých dětí i pro úplné začátečníky. Změna programu tábora vyhrazena. Pro děti od 7 let.

č. Termín      Cena Místo konání  
9. 15. 7. – 19. 7. 2024 4 100 M-tes

Rybářský příměstský tábor

Tábor je určen pro děti, které mají kladný vztah k přírodě. Nejedná se o sportovní rybaření, ale o rekreační rybaření, kde se děti vše učí zábavnou formou. Pro děti je připraveno chytání ryb, poznávání přírody, soutěže a další aktivity. Naučí se základním dovednostem v rybaření a dozví se, co vše je povoleno či zakázáno. Do programu bude zařazeno ve čtvrtek a v pátek chytání ryb na rybníku Velké Bahno s přespáním. Děti budou přespávat pod širým nebem a prožijí tak nevšední zážitek. Děti musí mít platný rybářský lístek a povolenku. Změna programu tábora vyhrazena. Pro děti od 7 let.

 č. Termín    Cena Místo konání 
 10. 15. 7. – 19. 7. 2024 3 100 M-tes a místa vhodná k lovení ryb 
 11. 5. 8. – 9. 8. 2024 3 100 M-tes a místa vhodná k lovení ryb 

Přihláška