PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Umělecké

Fotogalerie

Keramický příměstský tábor

V rámci tábora proběhne program tvoření z hlíny v naší keramické dílně. Děti budou modelovat z hlíny pod vedením keramičky, vyrobí si hrneček, zvířátko, obrázek, číslo na dům a další výrobky dle vlastní fantazie. Naučí se základy práce s hlínou, vyzkouší si práci s engobami, glazurami, skleněnou drtí a nářadím, které ke keramice patří. Mimo jiné si mohou vyzkoušet i práci na hrnčířském kruhu. Výrobky dětí budou vypáleny v peci po jejich vyschnutí. Do programu bude zařazen jeden celodenní výlet. Změna programu tábora vyhrazena. Tábor je určen pro děti od 6 let.

 č. Termín    Cena Místo konání 
 23. 8. 7. – 12. 7. 2024 3 300 Dílna 
 24. 12. 8. – 16. 8. 2024 3 300 Dílna 

Příměstský tábor pojďte si malovat a kreslit

Tábor je určen pro děti, které rádi malují a kreslí. Na tomto táboře si děti osvojí základy kresby a malby. Vyzkouší si různé techniky. Děti se naučí základy kreslení pastelem, vyzkouší si kreslit např. květinu, zvíře, ovoce nebo krajinu. Dále dokreslování obrázků tužkou, uhlem, přírodním uhlem, akvarelem, temperou či tuží. Techniky budou přizpůsobeny věku dětí a podle toho budou malovat lehčí či složitější díla. Děti budou malovat nejen ve vnitřních prostorách, ale i venku. Do programu je zařazen jeden celodenní výlet. Změna programu tábora vyhrazena. Pro děti od 8 let.

č. Termín      Cena Místo konání  
25. 19. 8. – 23. 8. 2024 2 950 Dílna

Příměstský tábor výtvarně keramický

Tábor je určen pro děti, které si vyzkouší jak tvoření z keramiky, tak i různé výtvarné techniky a postupy. Na táboře se budou střídat keramické aktivity (tvoření drobných výrobků v keramické dílně) s výtvarnými aktivitami (kresba tužkou, pastelkami a další výtvarné techniky). Tábor bude přizpůsoben věku, zkušenostem a manuální zručnosti dětí. Změna programu tábora vyhrazena. Do programu je zařazen jeden celodenní výlet. Pro děti od 7 let.

 č. Termín    Cena Místo konání 
 26. 5. 8. – 9. 8. 2024 3 150 Dílna 

Kreativní příměstský tábor

Ponořte se do světa fantazie, do svých pocitů a vyjádřete to malbou, pohybem, slovem prostě tvořením. Tábor je určen pro všechny, kdo jsou kreativní a nebojí se popustit uzdu své fantazie nebo by si chtěli prostě vyzkoušet různé techniky a stát se na chvíli umělcem. Na děti čeká kresba, malba, tvoření a práce s keramikou jak v dílně, tak i venku. Budeme vyrážet na inspirativní procházky do přírody. Program bude doplněn o různé hry a soutěže. Do programu je zařazen jeden celodenní výlet. Změna programu tábora vyhrazena. Pro děti od 6 let.

č. Termín      Cena Místo konání  
27. 22. 7. – 26. 7. 2024 3 000 Dílna

Přihláška