SOUTĚŽ LODNĆIH MODELÁŘŮ

Propozice

Propozice soutěže lodních modelářů 2023

Vyhlašovatel:Svaz lodních modelářů ČR
Pořadatel:Klub lodních modelářů Ledenice a M-tes z. s. České Budějovice
Datum konání:12. září 2020 (sobota)
Místo konání:Rybník Lazna – Ledenice
Číslo soutěže:Lo – 145/1
Organizační štáb:
Ředitel soutěže:Tomáš Hlach
Hlavní rozhodčí:Ing. Zdeněk Hanzlík
Rozhodčí:EX-500 – Jíří Hinterhölz, Jitka Machová, Ing. Cyril Macho
F4A, F4B, Eco – Ing. Zdeněk Hanzlík, Lukáš Pavel, Josef Bodžár, Igor Vondrášek
Technické zajištění:Josef Bodžár, Lukáš Cájkář, Petr Zbořil, Tomáš Zbořil Jitka Tomandlová, Richard Hůrka, Pavel Tomandl, Jakub Bodžár

Organizační ustanovení
Ceny a odměny:První tři soutěžící v každé kategorii získávají diplom a věcnou cenu.

 

Protesty:
Podává vedoucí družstva do 30 minut po incidentu se vkladem 200,- Kč do rukou hlavního rozhodčího.

 

Stravování:
Pro soutěžící je zajištěno pořadatelem občerstvení. Účastníci soutěže si mohou další občerstvení i zakoupit a to po celou dobu soutěže.

 

Dotazy – přihlášky:

Jiří Hinterhölz, tel. 728334289
e-mail: jirihinterholz@seznam.cz

 

Ing. Cyril Macho, tel. 777331614
e-mail: macho@m-tes.cz