KROUŽKY

Výtvarné

Pokud není uveden termín a čas konání kroužku, řeší se vše na informační schůzce dle času dětí a vedoucího.
Kroužky končí, pokud není uvedeno jinak, v týdnu od 26. května 2025

Fotogalerie

104 Šikovné ručičky (4 – 8 let)

Po celou dobu kroužku se děti boudou seznamovat s výtvarnou výchovou formou vlastního prožitku. Budou začínat od základních výtvarných technik ke složitějším a méně tradičním technikám. Snažíme se v dětech rozvíjet estetické cítění. Kreslíme pastelem, uhlem, voskovkou, křídou, tužkou, tuší. Malujeme štětcem i prstem, tiskáme, někdy si jen hrajeme s barvami a uč4me se je míchat. Využíváme zbytkové i přírodní materiály.

 

Vedoucí kroužku: Kateřina Korousová

Místo konání: v M-tesu, U Výstaviště 1429

Zahajovací schůzka: 

Cena na pololetí: 1 000,- Kč

105 Holčičí tvoření (od 8 let)

Tento kroužek je určen pro partu holek, které rády tvoří. Vyzkoušíme si práci s FIMO hmotou a keramickou hlínou, vyrábění jednoduchých náramků přátelství, přívěsků z korálků. Dále budeme pracovat s barvami na textil, učit se plést z pedigu, vyrábět různé mozaiky a něco málo si vyzkoušíme z aranžování.

 

Vedoucí kroužku: 

Místo konání: v M-tesu, U Výstaviště 1429

Zahajovací schůzka: 

Cena na pololetí: 1 100,- Kč

106 Pojďme malovat a kreslit (od 8 let)

Pořád si něco někam čmáráte? V tomto kroužku to jistě využijete a dále rozvinete. Je ideální pro děti z druhého stupně ZŠ, které si zde osvojí základy kresby a malby. Vyzkouší si různé techniky i materiály. Děti se naučí kreslit tužkou, uhlem, přírodním uhlem, akvarelem, temperou či tuží. Mohou si vyzkoušet realistickou kresbu či malbu a seznámit se se základy perspektivy a vyzkoušet různé techniky stínování. Díla budou vznikat jak z nápadů dětí, tak lektorky. Výuka bude v zimních měsících probíhat na učebně a v měsících, kdy bude tepleji, budou děti chodit kreslit ven.

 

Vedoucí kroužku: Bc. Andrea Flašarová

Místo konání: v M-tesu, U Výstaviště 1429

Zahajovací schůzka: 

Cena na pololetí: 1 100,- Kč

107 Pojď si zailustrovat a vytvořit svůj komiks (od 10 let)

Celý půlrok se budeme věnovat jedinému projektu, a to tvorbě vlastního komiksu. Budeme pracovat jak na zvládnutí kresby, tak i na postupném rozvoji postavy. Seznámíme se s různými médii, které se při tvorbě komiksu používají. Nebude to sezení u počítače, ale děti budou hlavně kreslit a následně vše upravovat pro svůj komiks. Je to vlastně jenom na Tobě, co Tě bude bavit a na co si troufneš. A se vším dětem bude pomáhat vedoucí a naučí je spoustu triků a fíglů. 

 

 

Vedoucí kroužku: Bc. Andrea Flašarová

Místo konání: v M-tesu, U Výstaviště 1429

Zahajovací schůzka: 

Cena na pololetí: 1 050,- Kč

 

108 Kresba, příprava na talentové zkoušky (8. a 9. třída)

Kroužek je vhodný pro ty, kteří se chtějí hlásit na střední výtvarné školy, i pro všechny, kteří mají potřebu rozvíjet své výtvarné schopnosti. Kroužek bude veden jak formou výuky kresby, malby a modelování, tak formou konzultací. Dětem budou zadávány i individuální úkoly. Cílem kroužku je mimo jiné získat větší nadhled, sebereflexi, učit se vidět a vnímat abstraktně, ale připravit se na talentové zkoušky a dostat se na střední výtvarnou školu nebo v neposlední řade se jen zlepšit v kresbě. Tento kroužek trvá 10 lekcí – do talentových zkoušek. Veškerý materiál je v ceně kroužku.


Vedoucí kroužku: Bc. Andrea Flašarová

Místo konání: v M-tesu, U Výstaviště 1429

Zahajovací schůzka: 

Cena za 10 lekcí: 1.500,- Kč (1 lekce tedy vychází na 150,- Kč)

Přihláška