KROUŽKY

Tvůrčí

Pokud není uveden termín a čas konání kroužku, řeší se vše na informační schůzce dle času dětí a vedoucího.
Kroužky končí, pokud není uvedeno jinak, v týdnu od 26. května 2025

Fotogalerie

301 Novinářský kroužek

Tento kroužek je určen pro děti, které rády čtou, ale hlavně je baví psaní různých článků, pohádek atd. Právě tyto děti potřebují, aby se mohly dále rozvíjet. Děti budou s pomocí lektora vytvářet dané články na různá témata. Články dětí budeme pravidelně zveřejňovat na našem Facebooku a Instagramu, kde budete moci vy jako rodiče vidět, jak vaše děti tvoří, ale budete zde moci navrhnout témata atd. Pravidelně budete moci hlasovat, který z příběhů nebo článků se Vám nejvíce líbil. Nepůjde zde jen o psaní, ale články, pohádky či jiné příběhy mohou děti doplnit svými ilustracemi. A co budou děti využívat a s čím se seznámí (s pravidly psaní, s různými slohovými útvary apod.). Pokusíme se dětem vysvětlit, že počítač neslouží jenom k hraní her, ale že to může být velký pomocník právě při psaní.

 

Vedoucí kroužku: 

Místo konání: v M-tesu, U Výstaviště 1429

Zahajovací schůzka: 

Cena na pololetí: 950,- Kč

 

302 Dětský talent aneb jak se stát hercem

V každém dítěti dřímá talent, výjimečná vlastnost či schopnost. Ale někdy se nemusí celý život projevit, když se včas nepodchytí. A na nás je, abychom mu dali tuto příležitost. Naučí se mluvit zřetelně, vystupovat před ostatními. Kroužek učí děti soustředěnosti, prosadit se. Děti se učí spolupráci s ostatními a zároveň individualitě.  U dětí se snažíme, aby se vciťovaly do rolí. Uvědomovaly si své okolí a lidi v něm žijící. Během kroužku se děti stávají někým jiným, než kým ve skutečnosti jsou.  V kroužku budeme trénovat – základy dramatiky, hry na získání nových kamarádů, hry pro správnou komunikaci, hry na správnou výslovnost, znát a zvládnout vyprávět různé příběhy, verbální a neverbální komunikace.

 

Vedoucí kroužku: 

Místo konání: v M-tesu, U Výstaviště 1429

Zahajovací schůzka: 

Cena na pololetí: 950,- Kč

 

303 Malý detektiv

Kroužek je určen pro všechny bystré hlavičky, které se chtějí stát vyšetřovatelem záhad. Na tomto kroužku budou děti řešit různé rébusy, záhady a hledat pachatele. Zde musí každý detektiv zapojit všechny smysly a více hlav víc ví. Děti budou luštit zašifrované zprávy, vázat uzle, kreslit možný portrét pachatele, vymýšlet si krycí jména a pořádat výpravy do tajuplných míst.

 

Vedoucí kroužku: 

Místo konání: v M-tesu, U Výstaviště 1429

Zahajovací schůzka: 

Cena na pololetí: 900,- Kč

 

Přihláška