KROUŽKY

Počítače

 
Pokud není uveden termín a čas konání kroužku, řeší se vše na informační schůzce dle času dětí a vedoucího.
Kroužky končí, pokud není uvedeno jinak, v týdnu od 26. května 2025

Fotogalerie

401 Umím již s počítačem

Umíš s počítačem?“ je zábavný a interaktivní informatický kroužek pro děti. Děti se naučí o všech komponentech počítače, počítačové terminologii, bezpečném používání internetu a vyhledávání pravdivých informací. Kroužek zahrnuje také seznámení s programy jako Word, Excel, Powerpoint a programovacím softwarem Scratch. Děti budou mít také příležitost vyzkoušet si jednoduché animování v programu Pivot Animator, kde mohou prozkoumat svou kreativitu. Kroužek „Umíš s počítačem?“ je navržen tak, aby děti rozvíjely své počítačové dovednosti a získaly pevný základ pro budoucí technologické výzvy. 


Vedoucí kroužku

Místo konání: v M-tesu, U Výstaviště 1429

Zahajovací schůzka: 

Cena na pololetí: 1 000,- Kč


402 Programování Python (pro děti od 6. třídy)

Python patří mezi nejpopulárnější programovací jazyky současnost a zároveň je díky svým vlastnostem vhodný pro začátečníky. Na kroužku se děti naučí základní příkazy jazyka jako cykly, podmínky, proměnné funkce. Na zábavných projektech si ukážeme, v čem nám Python může pomoci v běžném životě a ušetřit práci. Dále prohloubíme naše dosavadní teoretické znalosti a naprogramujeme si vlastní projekty. V rámci kroužku se budeme soustředit také na rozvoj soft skills, jakou jsou prezentování, spolupráce, kreativita a další. Naučíme studenty, jak si naplánovat tvorbu programu, ale i práci na školním projektu, nebát se chyb a hledat nová řešení.

 

Vedoucí kroužku: Jiří Schubert

Místo konání: v M-tesu, U Výstaviště 1429

Zahajovací schůzka: 

Cena na pololetí: 1 000,- Kč

403 Staň se youtuberem (pro děti od 9 let)

Na kroužku děti získají podrobné znalosti o platformě YouTube. Budou se dozvídat, jak tato platforma funguje, kdo na ní může vytvářet obsah a jak. Seznámí se s důležitými pravidly a naučí se, jak se na platformě chovat, co dělat a naopak co nedělat. Dále se dozví o výhodách, nevýhodách a možných nebezpečích spojených s touto platformou. Během kroužku si děti vytvoří vlastník kanál a naučí se natáčet a editovat videa. Získají zkušenosti v hodnocení videí a budou schopny posoudit kvalitu obsahu. Tímto způsobem budou mít možnost uplatnit své kreativní dovednosti a vyjádřit si prostřednictvím videí na YouTube.

 

Vedoucí kroužku: Patrik Zoufalý

Místo konání: v M-tesu, U Výstaviště 1429

Zahajovací schůzka: dne 20. 9. 2023 hod. v 17.30 hod. v M-tesu

Cena na pololetí: 900,- Kč

Úterý 17.30 – 19.00 hodin

404 Digitální tvorba

Na tomto kroužku se děti naučí širokou škálu dovedností v digitální tvorbě. Budou se zabývat prací s videem, kde se naučí editovat a stříhat videa a také vytvářet obsah pro platformy jako YouTube. Dále se budou věnovat stop-motion animaci, kde budou tvořit scény buď kreslením, nebo přemisťováním fyzických objektů, a následně vytvoří efekt pohybu. Získají také základní dovednosti v 3D modelování pomocí programu Blender a seznámí se s herním enginem Unity. Tento kroužek je určen pro začátečníky v digitální tvorbě.

 

Vedoucí kroužku

Místo konání: v M-tesu, U Výstaviště 1429

Zahajovací schůzka: 

Cena na pololetí: 1 000,- Kč

405 AI a tvorba webu, kvízy a hry

Základy tvorby webových stránek pro úplné začátečníky a mírně pokročilé. Na tomto kroužku se naučíte způsoby tvorby webu. Například vkládání obrázků, videí nebo zvuku. Různé způsoby grafického zpracování. Nejdříve si ukážeme společně jak vytvořit základní web a následně si může každý vyzkoušet vytvořit web podle sebe. Při tvorbě webu nám bude pomáhat i Umělá Inteligence, o které se budeme na kroužku také bavit, například s generováním kódů nebo textů. Po skončení kurzu si účastníci budou schopni vytvořit základní web a budou rozumět základům práce s webem.

 

Vedoucí kroužku

Místo konání: v M-tesu, U Výstaviště 1429

Zahajovací schůzka: 

Cena na pololetí: 1 000,- Kč

406 Programování v Minecraftu (od 10 let)

V tomto kroužku se děti budou věnovat programování od samotného začátku a k tomu využijí známou hru Minecraft. Děti se postupně naučí programovat, zvládnou základy algoritmizace, pomocí grafického editoru MakeCode, podobného Scratchi. Kroužek je vhodný pro děti, které nemají s programováním žádnou zkušenost, ale i pro ty, kteří již něco umí a chtějí poznat jiné programovací prostředí.     

 

Vedoucí kroužku: Jiří Schubert

Místo konání: v M-tesu, U Výstaviště 1429

Zahajovací schůzka: 

Cena na pololetí: 1 000,- Kč

 

407 Minecraft - kreativita, tvoření

Děti si prohloubí kreativitu ve známé hře Minecraft, kde nejprve podle plánů a různých zadání budou tvořit různé stavby, jako jsou různé budovy, sochy, mosty či předměty a pak podle zadání vytvoří svůj vlastní návrh. Vhodné pro děti druhého stupně. Děti budou rozvíjet vzájemnou spolupráci, kreativitu a tvořit svůj herní svět. Věk 6-15 let.

Vedoucí kroužku: Jiří Schubert

Místo konání: v M-tesu, U Výstaviště 1429

Zahajovací schůzka: 

Cena na pololetí: 1 000,- Kč

408 Umělá inteligence a Canva

Hledáte způsob, jak rozvíjet kreativitu svého dítěte a zároveň ho seznámit s moderní technologií? Připojte se k našemu kroužku „Canva & AI“! V tomto zábavném a vzdělávacím kroužku se děti naučí používat aplikaci Canva, kde budou vytvářet krásné designy, plakáty, pozvánky a mnoho dalšího. Navíc objeví, jak umělá inteligence může pomoci při tvorbě unikátních grafických projektů.

Kroužek je ideální pro děti ve věku od 8 do 14 let, které mají zájem o grafický design a moderní technologie. Kombinace umění a technologií poskytne dětem jedinečnou příležitost učit se a bavit se současně. Naučí se základní dovednosti v grafickém designu a získají povědomí o umělé inteligenci, kterou budou moci využít ve svých projektech.

Vedoucí kroužku

Místo konání: v M-tesu, U Výstaviště 1429

Zahajovací schůzka: 

Cena na pololetí: 1 000,- Kč

Přihláška