KROUŽKY

Keramické

Pokud není uveden termín a čas konání kroužku, řeší se vše na informační schůzce dle času dětí a vedoucího.
Kroužky končí, pokud není uvedeno jinak, v týdnu od 26. května 2025

Fotogalerie

101 Keramický kroužek

Na kroužku budou děti tvořit z hlíny v keramické dílně. Děti budou modelovat z hlíny pod vedením keramičky, vyrobí si např. hrneček, zvířátko, obrázek, číslo na dům a další výrobky dle vlastní fantazie. Naučí se základy práce s hlínou, vyzkouší si práci s engobami, glazurami, skleněnou drtí a nářadím, které ke keramice patří. Výrobky dětí budou vypáleny v peci po jejich vyschnutí. V ceně je zahrnut veškerý materiál na kroužek a výpaly keramiky.

 

Vedoucí kroužku: Ing. Barbora Píchalová

Místo konání: keramická dílna Na Zlaté stoce 14

Zahajovací schůzka: 

Cena na pololetí: 1 350,- Kč

 

102 Keramický kroužek

Na kroužku budou děti tvořit z hlíny v keramické dílně. Děti budou modelovat z hlíny pod vedením keramičky, vyrobí si např. hrneček, zvířátko, obrázek, číslo na dům a další výrobky dle vlastní fantazie. Naučí se základy práce s hlínou, vyzkouší si práci s engobami, glazurami, skleněnou drtí a nářadím, které ke keramice patří. Výrobky dětí budou vypáleny v peci po jejich vyschnutí. V ceně je zahrnut veškerý materiál na kroužek a výpaly keramiky.

 

Vedoucí kroužku: Ing. Barbora Píchalová

Místo konání: keramická dílna Na Zlaté stoce 14

Zahajovací schůzka: 

Cena na pololetí: 1 350,- Kč

 

103 Výtvarně keramický kroužek (7 až 12 let)

Kroužek, kde si děti vyzkouší jak tvoření keramiky, tak i různé výtvarné techniky a postupy. V kroužku se budou střídat keramické aktivity (tvoření drobných výrobků v keramické dílně) s výtvarnými aktivitami (kresba tužkou, pastelkami a tuší, malba a další výtvarné techniky, včetně experimentálního tisku). Kroužek bude přizpůsoben věku, zkušenostem a manuální zručnosti dětí.

 

Vedoucí kroužku: Michaela Hoblíková

Místo konání: keramická dílna Na Zlaté stoce 14

Zahajovací schůzka: 

Cena na pololetí: 1 100,- Kč

 

Přihláška