mtes maly 2

AKTUALITY

Výtvarné a tvořivé kroužky

 

   
  • Kroužky probíhají v prostorách M-tesu U Výstaviště 1429, ČB, nebo v naší keramické dílně Na Zlaté stoce 551/14 v přízemí (zastávka MHD Vysokoškolské koleje, linky č. 3., 7 a 15)
  • Zahájení kroužků probíhá v M-tesu, U Výstaviště 1429, České Budějovice
  • Pokud není uveden termín a čas konání kroužku, řeší se vše na informační schůzce dle času dětí a vedoucího.
  • Kroužky končí, pokud není uvedeno jinak, v týdnu od 23. 5. 2022
   
           
    101. Keramický kroužek       
   

Na kroužku budou děti tvořit z hlíny v keramické dílně. Děti budou modelovat z hlíny pod vedením keramičky, vyrobí si např. hrneček, zvířátko, obrázek, číslo na dům a další výrobky dle vlastní fantazie, vyzkouší si práci na hrnčířském kruhu. Naučí se základy práce s hlínou, vyzkouší si práci s engobami, glazurami, skleněnou drtí a nářadím, které ke keramice patří. Výrobky dětí budou vypáleny v peci po jejich vyschnutí. V ceně je zahrnut veškerý materiál na kroužek.

Vedoucí kroužku: Kateřina Matulková
Místo konání: keramická dílna Na Zlaté stoce 14
Zahajovací schůzka: 20. 9. 2021 v 17,15 hodin v M-tesu
Cena: 1 000 Kč na pololetí

   
    Pondělí od 17,15 do 18,45 hodin přihlásit    
           
    102. Keramický kroužek       
   

Na kroužku budou děti tvořit z hlíny v keramické dílně. Děti budou modelovat z hlíny pod vedením keramičky, vyrobí si např. hrneček, zvířátko, obrázek, číslo na dům a další výrobky dle vlastní fantazie. Naučí se základy práce s hlínou, vyzkouší si práci s engobami, glazurami, skleněnou drtí a nářadím, které ke keramice patří. Výrobky dětí budou vypáleny v peci po jejich vyschnutí. V ceně je zahrnut veškerý materiál na kroužek.

Vedoucí kroužku: Kateřina Matulková
Místo konání: keramická dílna Na Zlaté stoce 14
Zahajovací schůzka: 22. 9. 2021 v 15,30 hodin v M-tesu
Cena: 1 000 Kč na pololetí

   
    Středa od 15,30 do 17,00 hodin přihlásit    
 
    103. Aranžérský kroužek       
   

Baví vás práce s různými materiály? Chcete rozvíjet svou kreativitu a představivost? V našem aranžérském kurzu vás vše naučíme. Budete tvořit různé dekorace, ať už sezonní nebo klasické (vánoce, hallowen, velikonoce, sv. Valentýn). Dále vás naučíme jak si zvelebit nejen byt, ale třeba i vaší zahradu. Nezůstaneme jen i těchto dekorací, ale co si nakreslit a navrhnout svůj vlastní dort pod vedením zkušené lektorky. Veškerý materiál je v ceně kroužku. Kurz je určen všem věkovým kategoriím.

Vedoucí kroužku: Kateřina Konyová
Místo konání: keramická dílna Na Zlaté stoce 14
Zahajovací schůzka: 22. 9. 2021 v 17,00 hodin v M-tesu
Cena: 1 200 Kč na pololetí

   
    Středa od 17,00 do 18,30 hodin přihlásit    
 
    104. Výtvarně keramický kroužek       
   

Kroužek, kde si děti vyzkouší jak tvoření keramiky, tak i různé výtvarné techniky a postupy. V kroužku se budou střídat keramické aktivity (tvoření drobných výrobků v keramické dílně) s výtvarnými aktivitami (kresba tužkou, pastelkami a tuší, malba a další výtvarné techniky). Kroužek bude přizpůsoben věku, zkušenostem a manuální zručnosti dětí.

Vedoucí kroužku: Klára Kovaříková
Místo konání: keramická dílna Na Zlaté stoce 14
Zahajovací schůzka: 23. 9. 2021 v 17,00 hodin v M-tesu
Cena: 800 Kč na pololetí

   
  Čtvrtek od 17,00 do 18,30 hodin přihlásit  
 
    105. Vyráběj a maluj (věk od 6 do 9 let)
     
   

Výtvarný kroužek je určen pro dívky a chlapce od 6 do 9 let. Děti se zde naučí jednoduché kresby, malby a základní techniky malování. Dále se pak naučí pracovat s barvami a bude jim vysvětlena i teorie, aby věděly, co mají malovat. V rámci kroužku si děti vyzkouší různé techniky z papíru – např. Tea bag folding (skládání z čaj. sáčků), Iris folding, základy origami atd., dále plstění, látkové brože, lapač snů z bavlnek apod. Děti se seznámí s dekorováním textilu, hedvábí, batikou, prací s papírem, pedigem, dřevem, barvami, dráty a dalším.

Vedoucí kroužku: Klára Kovaříková
Místo konání: keramická dílna Na Zlaté stoce 14
Zahajovací schůzka: 23. 9. 2021 v 15,30 hodin v M-tesu
Cena: 700 Kč na pololetí

   
    Čtvrtek od 15,30 do 17,00 hodin přihlásit    
 
    106. Výtvarný kroužek s výukou angličtiny (věk od 5 do 7 let)      
   

Formou hry a malování se děti budou učit základům angličtiny. Děti se zde naučí jednoduché kresby.

Vedoucí kroužku: Klára Hrubá
Místo konání: keramická dílna Na Zlaté stoce 14
Zahajovací schůzka: 21. 9. 2021 v 17,15 hodin v M-tesu
Cena: 600 Kč na pololetí

   
    Úterý od 17,15 do 18,45 hodin přihlásit    
 
    107. Pojďme malovat a kreslit (pro děti 2. stupně ZŠ)      
   

Pořád si něco někam čmáráte? V tomto kroužku to jistě využijete a dále rozvinete. Je ideální pro děti z druhého stupně ZŠ, které si zde osvojí základy kresby a malby. Vyzkouší si různé techniky i materiály. Děti se naučí kreslit tužkou, uhlem, přírodním uhlem, akvarelem, temperou či tuží. Mohou si vyzkoušet realistickou kresbu či malbu a seznámit se se základy perspektivy a vyzkoušet různé techniky stínování. Díla budou vznikat jak z nápadů dětí, tak lektorky. Výuka bude v zimních měsících probíhat na učebně a v měsících, kdy bude tepleji, budou děti chodit kreslit ven.

Vedoucí kroužku: Bc. Andrea Hronová
Místo konání: M-tes, U Výstaviště 1429
Zahajovací schůzka: 23. 9. 2021 v 16,00 hodin v M-tesu
Cena: 600 Kč na pololetí

   
    Čtvrtek 16,00 do 17,30 hodin přihlásit    
 
    108. Pojď si zailustrovat a vytvořit svůj komiks (pro děti od 10 let)
   
   

Celý půlrok se budeme věnovat jedinému projektu a to tvorbě vlastního komiksu. Budeme pracovat jak na zvládnutí kresby, tak i na postupném rozvoji postavy. Seznámíme se s různými médii, které se při tvorbě komiksu používají.
Nebude to sezení u počítače, ale děti budou hlavně kreslit a následně vše upravovat pro svůj komiks. Je to vlastně jenom na tobě, co Tě bude bavit a na co si troufneš. A se vším dětem bude pomáhat vedoucí a naučí je spoustu triků a fíglů.

Vedoucí kroužku: Bc. Andrea Hronová
Místo konání: M-tes, U Výstaviště 1429
Zahajovací schůzka: 21. 9. 2021 v 16,00 hodin v M-tesu
Cena: 600 Kč na pololetí

   
    Úterý od 16,00 do 17,30 hodin přihlásit    

Copyright © 2019 m-tes.cz Vytvořeno firmou Uniskap s.r.o.