mtes maly 2

AKTUALITY

Rozvoj řeči

 

   
  • Zahájení všech kroužků probíhá v budově M-tesu, U Výstaviště 1429, České Budějovice
  • kroužky probíhají v prostorách M-tesu U Výstaviště 1429, ČB 
  • Pokud není uveden termín a čas konání kroužku, řeší se vše na informační schůzce dle času dětí a vedoucího.
  • Kroužky končí pokud není uvedeno jinak v týdnu od 2. do 6. 6. 2020
   
           
    801. Myofunkční cvičení pro děti    
   

Ve skupině se děti prostřednictvím zábavy a her učí nácvik správného dechového stereotypu. Posilují svalstvo, které se podílí na artikulaci, polykání a sání, zaměřují se na nácvik správné klidové polohy jazyka. Činnost skupiny je zaměřena na dechová a fonační cvičení, cvičení zlepšující sílu a stabilitu čelisti, mimická cvičení – posilování motoriky rtů, tváří a obličejových svalů a posilování motoriky jazyka.

Místo konání: M-tes, U Výstaviště 1429, ČB
Informační schůzka dne 17. 9. 2020 v 15,00 hodin v M-tesu.

   
    Cena kroužku: 850,- Kč na pololetí přihlásit    
           
    802. Mluvení hrou
     
   

Skupina je vhodná především pro děti, které potřebují rozvíjet mluvidla. Ve skupině se rozvíjí zraková a sluchová percepce, paměť a diferenciace, prostorová a časoprostorová orientace, kresebné dovednosti a správné grafomotorické návyky.

Místo konání: M-tes, U Výstaviště 1429, ČB
Informační schůzka dne 15. 9. 2020 v 15,00 hodin v M-tesu.

   
    Cena kroužku: 750,- Kč na pololetí
přihlásit    
           
    803. Do školy s úsměvem      
   

Skupinka zaměřená na základní dovednosti, které jsou ve škole rozvíjeny na dovednosti studijní. Činnost skupinky je zaměřena na řeč a komunikační schopnosti, psychomotoriku a grafomotoriku, předcházení specifickým poruchám učení, motorické dovednosti (cvičení hrubé a jemné motoriky), estetickou činnost (výtvarná, hudební a literární výchova), sebeobslužné dovednosti směřující k samostatnosti dítěte.

Místo konání: M-tes, U Výstaviště 1429, ČB
Informační schůzka dne 14. 9. 2020 v 15,00 hodin v M-tesu.

   
    Cena kroužku: 850,- Kč na školní rok
přihlásit    
 
    804. Individuální doučování, příprava na zkoušky      
   

Po dohodě zajistíme individuální doučování dětí z jazyků a dalších předmětů (např. fyzika, matematika). Vhodné nejen pro přípravu žáků 9. tříd na zkoušky na SŠ.

Místo konání: M-tes, U Výstaviště 1429, ČB nebo na adrese bydliště dle dohody

   
    Cena kroužku: 240,- Kč/vyuč. hod.
přihlásit    
 
    805. Angličtina pro děti – malé skupinky (např. 2 až 3 děti) – individuální rozvrh      
   

Výuka angličtiny pro malé skupinky dětí (např. kamarádi, sourozenci apod.) s individuálním rozvrhem dle možností rodičů a lektora.

Místo konání: M-tes, U Výstaviště 1429, ČB nebo na adrese bydliště dle dohody.

   
    Cena 1 vyuč. hod. od 350,- Kč přihlásit    
 
    806. Individuální konzultace pro rodiče dětí ze základních škol      
   

V rámci konzultací se řeší problematika výchovných obtíží, výukových potíží, problematika úzkostných dětí, dětí s adaptačními obtížemi na nové prostředí, s potížemi se začleňováním do kolektivu, s potížemi psychosomatického rázu apod. Dále volba povolání pro děti 8. a 9. tříd.

Místo konání: M-tes, U Výstaviště 1429, ČB nebo na adrese bydliště dle dohody.

   
      přihlásit    


Copyright © 2019 m-tes.cz Vytvořeno firmou Uniskap s.r.o.