mtes maly 2

AKTUALITY

Jazykové kurzy

 

   
  • Zahájení všech kroužků probíhá v budově M-tesu, U Výstaviště 1429, České Budějovice
  • kroužky probíhají v prostorách M-tesu U Výstaviště 1429, ČB 
  • Pokud není uveden termín a čas konání kroužku, řeší se vše na informační schůzce dle času dětí a vedoucího.
  • Kroužky končí pokud není uvedeno jinak v týdnu od 2. do 6. 6. 2020
   
           
    801. Rozuměj anglicky (pro děti od 7 let)    
   

Děti si budou osvojovat základy angličtiny zábavnou formou.

Informační schůzka dne 25. 9. 2019 v 16,30 hodin v budově M-tesu.
Místo konání: M-tes, U Výstaviště 1429, ČB

   
    Cena kroužku: 850,- Kč na pololetí přihlásit    
           
    802. Výtvarný kroužek s výukou angličtiny (pro děti od 6 do 7 let)      
   

Výuka angličtiny spojená s kreslením formou hry pro malé děti.

Informační schůzka dne 25. 9. 2019 v 16,30 hodin v budově M-tesu.
Místo konání: M-tes, U Výstaviště 1429, ČB

   
    Cena kroužku: 750,- Kč na pololetí
přihlásit    
           
    803. Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem      
   

Učení zábavnou formou (videa, hry, písně, osmisměrky), spolupráce ve skupinách nebo dvojici, zábavná slova a podobnosti s češtinou základní fráze (pozdravy, představení se) různými jazyky (Aj, Nj, Šj, It.), jednoduché otázky a odpovědi mezi kamarády.
Děti se mohou později rozdělit na menší skupiny dle výběru jazyka, který je zaujal.

Informační schůzka dne 25. 9. 2019 v 16,30 hodin v budově M-tesu.
Místo konání: M-tes, U Výstaviště 1429, ČB

   
    Cena kroužku: 850,- Kč na školní rok
přihlásit    
 
    804. Češtiny se nebojíme (pro děti od 9 let)      
   

Výuka češtiny zábavnou formou, aby si děti osvojily základy pravopisu v českém jazyce..

Informační schůzka dne 25. 9. 2018 v 16,30 hodin v budově M-tesu.
Místo konání: M-tes, U Výstaviště 1429, ČB

   
    Cena kroužku: 850,- Kč na školní rok
přihlásit    
 
    805. Individuální doučování, příprava na zkoušky      
   

Po dohodě zajistíme individuální doučování dětí z jazyků a dalších předmětů (např. fyzika, matematika). Vhodné nejen pro přípravu žáků 9. tříd na zkoušky na SŠ

Místo konání: M-tes, U Výstaviště 1429, ČB nebo na adrese bydliště dle dohody.

   
    Cena 1 vyuč. hod. od 240,- Kč přihlásit    


Copyright © 2019 m-tes.cz Vytvořeno firmou Uniskap s.r.o.