SOUTĚŽ PROGRAMOVÁNÍ

Propozice

Propozice Krajské soutěže v programování 2024

Soutěž finančně podpořil Jihočeský kraj

Vyhlašovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Pořadatel:M-tes České Budějovice
Datum konání:19. dubna 2024 (pátek)
Místo konání:budova M-tesu, U Výstaviště 1429, České Budějovice
Organizační štáb:
Vedoucí organizačního štábu:Ing. Cyril Macho
Zástupce ústřední poroty:Mgr. Jan Turoň
Soutěžní kategorie
  1. Programování žáci – určená pro žáky ZŠ a žáky odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.
  2. Programování mládež – určená pro žáky SŠ do 19 let včetně.
  3. Programování mikrořadičů – určená pro žáky ZŠ a SŠ do 19 let včetně

Nepostupová soutěžní kategorie – pouze v krajském kole:

4. Programování webu – určená pro studenty SŠ do 19 let včetně a žáky ZŠ.

Na stránce http://sp.stv.cz/ jsou u jednotlivých ročníků uveřejněna zadání soutěžních úloh na krajská i celostátní kola.

Technické podmínky k jednotlivým kategoriím

 • Programování
  V kategorii Programování je možné pro řešení úloh používat jakýkoliv běžně používaný programovací jazyk.
 • Programování mikrořadičů
  Pro řešení úloh v kategorii programování mikrořadičů používají soutěžící vlastní hardware a vývojové prostředí.

Pro kategorii Programování mikrořadičů budou soutěžící potřebovat následující součástky: 

• 1x I2C/SPI LCD diplej (alfanumerický/grafický)
• 4x vícebarevné LED (modrá, zelená, žlutá, červená)
• 4x tlačítko
• 1x potenciometr/trimr
• 1x piezoelektrický měnič
• Další potřebné součástky pro připojení

 • Programování webu
  Při řešení je možné používat online dokumentaci a vyhledávání odpovědí na internetu, není však dovoleno používat chat a vznášet dotazy na internetových diskuzích. Kód vygenerovaný AI musí být vyznačen a nebude bodován. Nevyznačený kód vygenerovaný AI znamená diskvalifikaci. Nejsou povoleny žádné knihovny ani preprocesory, řešení je třeba dodat čistě ve formě HTML, CSS a Javascriptu.

 

Program soutěže

do 08,15 hod.prezence účastníků v 1. patře budovy M-tesu – kancelář č. 38.
08,15 – 08,45 hod.zahájení soutěže, organizační pokyny
08,30 – 12,30 hod.praktická část soutěže
12,30 – 13,30 hod.oběd
12,30 – 15,30 hod.vyhodnocení soutěže
15,45 – 16,00 hod.vyhlášení výsledků soutěže

UPOZORŇUJEME VŠECHNY ÚČASTNÍKY, ŽE POROTA MUSÍ VYHODNOTIT ÚLOHY CO NEJOBJEKTIVNĚJI A NA TO POTŘĚBUJE ČAS !!

Technické zabezpečení:

   • Organizátor zajišťuje počítače, instalaci volně dostupného software dle požadavků v přihlášce pro kategorii „Programování webu“ PSPad
   • Ostatní druhy software si soutěžící zabezpečují sami. Soutěžící si přinesou psací potřeby, poznámkový blok, popř. hardware a software.

 

Organizační ustanovení:

   • počet postupujících účastníků Krajského kola není omezen, soutěžící se přihlašují rovnou na krajské kolo (okresní kola se nepořádají)
   • první tři soutěžící v každé kategorii získávají diplom a cenu
   • soutěžící ve věku do 18-ti let musí mít doprovod starší 18-ti let
   • pro účastníky soutěže je zajištěn oběd
   • cestovné hradí pořadatel – pouze hromadnou dopravu

Přihlášky:

   • Přihlásit se můžete do 15. dubna 2024 prostřednictvím formuláře na této stránce nebo na e-mail info@m-tes.cz s uvedením všech údajů přihlášky.
   • Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, název školy, třídu, adresu bydliště (pouze obec), mobil, e-mail a soutěžní kategorii. Dále musí být uveden údaj, zda bude mít soutěžící vlastní počítač a případné další technické požadavky (instalace software apod.).

Dotazy:

   • Ing. Cyril Macho – tel. 385310201, 777331614, e-mail: info@m-tes.cz

Ústřední kolo

 

Těšíme se na Vaši účast a přejeme Vám hodně úspěchů v soutěži.