JARNÍ PRÁZDNINY

Obecné informace

Příměstský tábor o jarních prázdninách

V ceně tábora je zahrnut oběd, pití, vstupné, jízdné, doprava apod. Nástup dětí je v pondělí od 7,30 do 8,00 hodin v budově M-tesu U Výstaviště 1429, ČB. Ostatní dny je nástup a odchod dětí (místo a čas) dle aktuálního programu.  Na základě předběžného přihlášení obdržíte závaznou přihlášku s podrobnými pokyny.

Příměstský tábor pořádáme pro děti školního věku. Příměstský tábor pořádáme formou družiny. Provozní doba tábora je od 7,30 do 16,00 hodin.

Zasláním závazné přihlášky je dítě přihlášeno. Originál přihlášky můžete zaslat poštou nebo naskenovanou e-mailem. Po zaslání přihlášky s Vaším dítětem počítáme a žádné další vyrozumění neposíláme. V případě, že se dítě objednaného tábora nezúčastní (např. z důvodu nemoci apod.), dejte nám včas vědět.

Při nástupu je nutno odevzdat kompletně vyplněné a podepsané prohlášení zákonných zástupců dítěte a souhlasy rodičů.

Placení příměstského tábora je možné do jeho zahájení. Úhradu tábora je možné provést na účet M-tesu č. 51-8930280287/0100, variabilní symbol = číslo přihlášky nebo hotově do pokladny.

Stornopodmínky:

V případě odhlášení dítěte před nástupem na tábor účtuje M-tes 500,- Kč z celkové ceny tábora. Za každý odhlášený den po nástupu dítěte na tábor účtuje M-tes storno ve výši 25% z ceny za den.

Informace Vám poskytneme v kanceláři M-tesu, č. dveří 38 v 1. patře, prostřednictvím e-mailu: info@m-tes.cz  a na tel. č. 385310201, 385310202.