mtes maly 2

AKTUALITY

Příroda a zvířata

   
  • Délka kroužků je 15 lekcí za pololetí (30 lekcí za školní rok)
  • Zahájení všech kroužků je v budově M-tesu, U Výstaviště 1429, České Budějovice
  • Pokud není uveden termín a čas konání kroužku, řeší se vše na informační schůzce dle času dětí a vedoucího.
  • Kroužky končí pokud není uvedeno jinak v týdnu od 2. do 6. 6. 2020
   
           
    201. Mladí rybáři    
   

Kroužek je určen pro milovníky rybaření. Je určen jak pro děti začínající s rybařením, tak i pro děti, které již mají s rybařením zkušenosti. Za hezkého počasí budou děti chodit pod dohledem odborného vedoucího chytat ryby, za deštivého počasí bude kroužek probíhat v prostorách M-tesu. Děti se dozví informace z historie rybářství, zajímavosti ze světa rybaření atp. Rybářské náčiní si děti přinesou již na zahajovací hodinu, zde se mohou ohledně rybářského náčiní i poradit s vedoucím kroužku.

Kroužek probíhá každou středu od 17,00 do 18,30 hodin. Zahájení dne 18. 9. 2019 v M-tesu.
Vedoucí kroužku Pavel Moravec

   
    Cena kroužku: 600,- Kč na pololetí
přihlásit    
           
    202. Máme rádi pejsky      
   

Kroužek je určen pro děti, které mají kladný vztah ke zvířatům, přály by si mít pejska, avšak z různých důvodů ho doma mít nemohou. Náplní kroužku jsou ukázky výcviku psů, exkurze do organizací pracujících s pejsky, dle možností venčení pejsků z útulku apod. Děti se na kroužku dozví, jak se k pejskům chovat, jak se o ně starat a další užitečné informace.
Pejsci, které budou děti venčit, budou vybráni odborným zaměstnancem útulku.

Informační schůzka 19. 9. 2019 od 16,15 hodin v M-tesu.
Vedoucí kroužku Zdeňka Weinrebová, Urbanová Eliška

   
    Cena kroužku: 950,- Kč na školní rok přihlásit    
           
    203 Zálesák      
   

V kroužku se děti naučí tábornickým dovednostem, jak se chovat, jak přežít v přírodě, jak rozdělat oheň, uvázat uzle, uvařit si čaj z přírodních surovin. Dále si vyzkouší v lese postavit přístřešek, který by je ochránil před deštěm.. Je určen pro mladé dobrodruhy s kladným vztahem k přírodě a trempinku. Součástí kroužku jsou hry v přírodě a klubovně a dobrodružné výpravy do okolí. Za hezkého počasí se bude kroužek konat v přlehlých lokalitách (např. Vrbenské rybníky, Stromovka apod.) nebo na zahradě organizace Pohodáři (u Senesi - dřive Siko).
V kroužku se děti naučí tábornickým dovednostem, Program bude zpestřen různými tvořivými, vzdělávacími a sportovními aktivitami.

Informační schůzka dne 26. 9. 2019 v 16,00 hodin v M-tesu.

   
    Cena kroužku: 600,- Kč na pololetí přihlásit    
 
    204. Králík, křeček, morče - to jsou naši kamarádi      
   

Na tento kroužek je nutno mít vlastní zvíře.
Náplní kroužku bude stavění domečků a překážkových drah pro hlodavce, závody křečků, základní péče o své miláčky, povídání o přírodě, zvířatech i rostlinách, vycházky do přírody.

Kroužek probíhá každé úterý od 16,00 do 17,30 hodin.
První kroužek proběhne dne 1. 10. 2019 v 16,00 hodin v M-tesu.
Vedoucí kroužku Barbora Macková

   
    Cena kroužku: 600,- Kč na pololetí přihlásit    
 
    205. Máme rádi přírodu      
   

Kroužek je určen pro děti, které mají kladný vztah ke zvířatům i k přírodě. Náplní kroužku jsou exkurze do organizací pracující se zvířaty, procházky ven, kde se budou děti seznamovat s jednotlivými druhy zvířat a dozvídat se kde bydlí např. strakapoud, čím se živí labutě, které u nás přezimují atd. Z rostlin, které se budou učit poznávat, si vyrobí jednoduchý herbář. Děti navštíví i útulek s pejsky, dle možností bude možné i venčení pejsků z útulku apod. Pejsci, které budou děti venčit, budou vybráni odborným zaměstnancem útulku. Kroužek bude probíhat nejen v našich prostorách, ale děti budou chodit některé hodiny ven.

Informační schůzka 17. 9. 2019 od 16,15 hodin v M-tesu.
Vedoucí kroužku Dominika Vlčková

   
    Cena kroužku: 600,- Kč na pololetí přihlásit    


Copyright © 2019 m-tes.cz Vytvořeno firmou Uniskap s.r.o.