mtes maly 2

AKTUALITY

Výtvarné a tvořivé kroužky

 

   
  • Délka kroužků je 15 lekcí za pololetí (30 lekcí za školní rok)
  • kroužky probíhají v prostorách M-tesu U Výstaviště 1429, ČB, nebo v naší keramické dílně Na Zlaté stoce 551/14 v přízemí (zastávka MHD Vysokoškolské koleje, linky č. 3., 7 a 15)
  • Zahájení kroužků probíhá v keramické dílně, Na Zlaté stoce 14, České Budějovice
  • Pokud není uveden termín a čas konání kroužku, řeší se vše na informační schůzce dle času dětí a vedoucího.
  • Kroužky končí, pokud není uvedeno jinak, v týdnu od 31 5. do 4. 6. 2021
   
           
    101. Keramický kroužek    
   

Na kroužku budou děti tvořit z hlíny v keramické dílně. Děti budou modelovat z hlíny pod vedením keramičky, vyrobí si např. hrneček, zvířátko, obrázek, číslo na dům a další výrobky dle vlastní fantazie, vyzkouší si práci na hrnčířském kruhu. Naučí se základy práce s hlínou, vyzkouší si práci s engobami, glazurami, skleněnou drtí a nářadím, které ke keramice patří. Výrobky dětí budou vypáleny v peci po jejich vyschnutí. V ceně je zahrnut veškerý materiál na kroužek.

Kroužek probíhá v keramické dílně Na Zlaté stoce 14
Pondělí od 16,00 do 17,30 hodin.
Vedoucí kroužku: Markéta Kameníková
Zahájení dne 14. 9. 2020  v 16,00 hodin Na Zlaté stoce 14.

   
    Cena kroužku: 1000,- Kč na pololetí přihlásit    
           
    102. Keramický kroužek      
   

Na kroužku budou děti tvořit z hlíny v keramické dílně. Děti budou modelovat z hlíny pod vedením keramičky, vyrobí si např. hrneček, zvířátko, obrázek, číslo na dům a další výrobky dle vlastní fantazie. Naučí se základy práce s hlínou, vyzkouší si práci s engobami, glazurami, skleněnou drtí a nářadím, které ke keramice patří. Výrobky dětí budou vypáleny v peci po jejich vyschnutí. V ceně je zahrnut veškerý materiál na kroužek.

Kroužek probíhá v keramické dílně Na Zlaté stoce 14
Úterý od 16,45 do 18,15 hodin.
Vedoucí kroužku: Veronika Vogeltanzlová
Zahájení dne 15. 9. 2020  v 17,00 hodin Na Zlaté stoce 14.

   
    Cena kroužku: 1000,- Kč na pololetí
přihlásit    
           
    103. Keramický kroužek      
   

Na kroužku budou děti tvořit z hlíny v keramické dílně. Děti budou modelovat z hlíny pod vedením keramičky, vyrobí si např. hrneček, zvířátko, obrázek, číslo na dům a další výrobky dle vlastní fantazie. Naučí se základy práce s hlínou, vyzkouší si práci s engobami, glazurami, skleněnou drtí a nářadím, které ke keramice patří. Výrobky dětí budou vypáleny v peci po jejich vyschnutí. V ceně je zahrnut veškerý materiál na kroužek.

Kroužek probíhá v keramické dílně Na Zlaté stoce 14
Čtvrtek od 15,00 do 16,30 hodin.
Vedoucí kroužku: Tereza Haškovcová
Zahájení dne 17. 9. 2020  v 15,00 hodin Na Zlaté stoce 14.

   
    Cena kroužku: 1000,- Kč na pololetí
přihlásit    
 
    104. Keramický kroužek pro mládež do 26 let
     
   

Modelování a práce s hlínou pod vedením zkušené keramičky. Práce s hlínou, s engobami, glazurami, skleněnou drtí a nářadím, které ke keramice patří. Účastníci zi mohou vyzkoušet práci na hrnčířském kruhu.  Výrobky budou vypáleny v peci po jejich vyschnutí. V ceně je zahrnut veškerý materiál.

Kroužek probíhá v keramické dílně Na Zlaté stoce 14
Čtrvrtek od 17,00 do 18,30 hodin.
Vedoucí kroužku: Dominika Sládková
Zahájení dne 17. 9. 2020  v 18,00 hodin Na Zlaté stoce 14.

   
    Cena kroužku: 1500,- Kč na pololetí přihlásit    
 
    105. Výtvarně keramický kroužek      
   

Kroužek, kde si děti vyzkouší jak tvoření keramiky, tak i různé výtvarné techniky a postupy. V kroužku se budou střídat keramické aktivity (tvoření drobných výrobků v keramické dílně) s výtvarnými aktivitami (kresba tužkou, pastelkami a tuší, malba a další výtvarné techniky). Kroužek bude přizpůsoben věku, zkušenostem a manuální zručnosti dětí.

Kroužek probíhá v keramické dílně Na Zlaté stoce 14
Pátek od 15,00 do 17,00 hodin.
Vedoucí kroužku: Jan Procházka
Zahájení dne 18. 9. 2020  v 15,00 hodin Na Zlaté stoce 14.

   
  Cena kroužku: 800,- Kč na pololetí přihlásit  
 
    106. Vyráběj a maluj (věk od 6 do 9 let)
     
   

Výtvarný kroužek je určen pro dívky a chlapce od 6 do 9 let. Děti se zde naučí jednoduché kresby, malby a základní techniky malování. Dále se pak naučí pracovat s barvami a bude jim vysvětlena i teorie, aby věděly, co mají malovat. V rámci kroužku si děti vyzkouší různé techniky z papíru – např. Tea bag folding (skládání z čaj. sáčků), Iris folding, základy origami atd., dále plstění, látkové brože, lapač snů z bavlnek apod. Děti se seznámí s dekorováním textilu, hedvábí, batikou, prací s papírem, pedigem, dřevem, barvami, dráty a dalším.

čtvrtek od 15,30 do 16,30
Vedoucí kroužku: Klára Kovaříková

Informační schůzka 15. 9. 2020 v 17,00 v keramické dílně Na Zlaté stoce 14.

   
    Cena kroužku: 700,- Kč na pololetí přihlásit    
 
    107. Výtvarný kroužek s výukou angličtiny (věk od 5 do 7 let)      
   

Formou hry a malování se děti budou učit základům angličtiny. Děti se zde naučí jednoduché kresby.

Vedoucí kroužku: Klára Hrubá
Informační schůzka 14. 9. 2020 v 15,00 v keramické dílně Na Zlaté stoce 14.

   
    Cena kroužku: 500,- Kč na pololetí přihlásit    
 
    108. Pojďme malovat a kreslit (pro děti 2. stupně ZŠ)      
   

Pořád si něco někam čmáráte? V tomto kroužku to jistě využijete a dále rozvinete. Je ideální pro děti z druhého stupně ZŠ, které si zde osvojí základy kresby a malby. Vyzkouší si různé techniky i materiály. Děti se naučí kreslit tužkou, uhlem, přírodním uhlem, akvarelem, temperou či tuží. Mohou si vyzkoušet realistickou kresbu či malbu a seznámit se se základy perspektivy a vyzkoušet různé techniky stínování. Díla budou vznikat jak z nápadů dětí, tak lektorky. Výuka bude v zimních měsících probíhat na učebně a v měsících, kdy bude tepleji, budou děti chodit kreslit ven.

Čtvrtek 16,00 do 17,30 hodin.
Vedoucí kroužku: Bc. Andrea Hronová
Zahájení dne 17. 9. 2020 v 16,00 hodin Na Zlaté stoce 14

   
    Cena kroužku: 500,- Kč na pololetí přihlásit    
 
    109. Pojď si zailustrovat a vytvořit svůj komiks (pro děti od 10 let) Cedems z. s.    
   

Celý půlrok se budeme věnovat jedinému projektu a to tvorbě vlastního komiksu. Budeme pracovat jak na zvládnutí kresby, tak i na postupném rozvoji postavy. Seznámíme se s různými médii, které se při tvorbě komiksu používají.
Nebude to sezení u počítače, ale děti budou hlavně kreslit a následně vše upravovat pro svůj komiks. Je to vlastně jenom na tobě, co Tě bude bavit a na co si troufneš. A se vším dětem bude pomáhat vedoucí a naučí je spoustu triků a fíglů.

Úterý od 16,00 do 17,30 hodin.
Vedoucí kroužku: Bc. Andrea Hronová
Zahájení dne 15. 9. 2020 v 16,00 hodin Na Zlaté stoce 14

   
    Cena kroužku: 500,- Kč na pololetí přihlásit    

Copyright © 2019 m-tes.cz Vytvořeno firmou Uniskap s.r.o.