mtes maly 2

AKTUALITY

Výtvarné a tvořivé kroužky

 
pokud není uveden termín a čas konání kroužku, řeší se vše na informační schůzce dle času dětí a vedoucího
kroužky končí pokud není uvedeno jinak v týdnu od 2. do 6. 6. 2020

   
  • Délka kroužků je 15 lekcí za pololetí (30 lekcí za školní rok)
  • kroužky probíhají v prostorách M-tesu U Výstaviště 1429, ČB, nebo v naší keramické dílně Na Zlaté stoce 551/14 v přízemí. Zastávka MHD Vysokoškolské koleje, linky č. 3., 7 a 15
  • Zahájení kroužků probíhá v budově M-tesu, U Výstaviště 1429, České Budějovice
  • Pokud není uveden termín a čas konání kroužku, řeší se vše na informační schůzce dle času dětí a vedoucího.
  • Kroužky končí pokud není uvedeno jinak v týdnu od 2. do 6. 6. 2020
   
           
    101. Keramický kroužek    
   

Na kroužku budou děti tvořit z hlíny v keramické dílně. Děti budou modelovat z hlíny pod vedením keramičky, vyrobí si např. hrneček, zvířátko, obrázek, číslo na dům a další výrobky dle vlastní fantazie. Naučí se základy práce s hlínou, vyzkouší si práci s engobami, glazurami, skleněnou drtí a nářadím, které ke keramice patří. Výrobky dětí budou vypáleny v peci po jejich vyschnutí. V ceně je zahrnut veškerý materiál na kroužek.

Kroužek probíhá v keramické dílně Na Zlaté stoce 14
Pondělí od 16,00 do 17,30 hodin.
Zahájení dne 16. 9. 2019 v M-tesu

   
    Cena kroužku: 1000,- Kč na pololetí přihlásit    
           
    102. Keramický kroužek      
   

Na kroužku budou děti tvořit z hlíny v keramické dílně. Děti budou modelovat z hlíny pod vedením keramičky, vyrobí si např. hrneček, zvířátko, obrázek, číslo na dům a další výrobky dle vlastní fantazie. Naučí se základy práce s hlínou, vyzkouší si práci s engobami, glazurami, skleněnou drtí a nářadím, které ke keramice patří. Výrobky dětí budou vypáleny v peci po jejich vyschnutí. V ceně je zahrnut veškerý materiál na kroužek.

Kroužek probíhá na nové keramické dílně Na Zlaté stoce 14
Středa od 16,45 do 18,15 hodin.
Zahájení dne 18. 9. 2019 v M-tesu
Vedoucí kroužku: Veronika Vogeltanzlová

   
    Cena kroužku: 1000,- Kč na pololetí
přihlásit    
           
    103. Keramický kroužek      
   

Na kroužku budou děti tvořit z hlíny v keramické dílně. Děti budou modelovat z hlíny pod vedením keramičky, vyrobí si např. hrneček, zvířátko, obrázek, číslo na dům a další výrobky dle vlastní fantazie. Naučí se základy práce s hlínou, vyzkouší si práci s engobami, glazurami, skleněnou drtí a nářadím, které ke keramice patří. Výrobky dětí budou vypáleny v peci po jejich vyschnutí. V ceně je zahrnut veškerý materiál na kroužek.

Kroužek probíhá na nové keramické dílně Na Zlaté stoce 14
Pátek od 15,00 do 16,30 hodin.
Zahájení dne 20. 9. 2019 v M-tesu

   
    Cena kroužku: 1000,- Kč na pololetí
přihlásit    
 
    104. Výtvarně keramický kroužek      
   

Kroužek, kde si děti vyzkouší jak tvoření keramiky, tak i různé výtvarné techniky a postupy. V kroužku se budou střídat keramické aktivity (tvoření drobných výrobků v keramické dílně) s výtvarnými aktivitami (kresba tužkou, pastelkami a tuší, malba a další výtvarné techniky). Kroužek bude přizpůsoben věku, zkušenostem a manuální zručnosti dětí.

Kroužek probíhá v keramické dílně Na Zlaté stoce 14
Pátek od 15,00 do 17,00 hodin.
První kroužek proběhne 4. 10. 2019 na keramické dílně Na Zlaté stoce 14.
Vedoucí: Procházka

   
    Cena kroužku: 800,- Kč na pololetí přihlásit    
 
    105. Keramický kroužek pro dospělé      
   

Modelování a práce s hlínou pod vedením zkušené keramičky. Práce s hlínou, s engobami, glazurami, skleněnou drtí a nářadím, které ke keramice patří. Výrobky budou vypáleny v peci po jejich vyschnutí. V ceně je zahrnut veškerý materiál.

Kroužek probíhá na nové keramické dílně Na Zlaté stoce 14
Čtvrtek od 16,00 do 18,00 hodin.
Zahájení dne 19. 9. 2019 v M-tesu.
Vedoucí p. Dominika Sládková.

   
    Cena kroužku: 1250,- Kč na pololetí přihlásit    
 
    106. Keramický kroužek pro dospělé      
   

Modelování a práce s hlínou pod vedením zkušené keramičky. Práce s hlínou, s engobami, glazurami, skleněnou drtí a nářadím, které ke keramice patří. Výrobky budou vypáleny v peci po jejich vyschnutí. V ceně je zahrnut veškerý materiál.

Kroužek probíhá na nové keramické dílně Na Zlaté stoce 14
Čtvrtek od 18,00 do 20,00 hodin.
Zahájení dne 19. 9. 2019 v M-tesu.
Vedoucí p. Dominika Sládková

   
    Cena kroužku: 1250,- Kč na pololetí
přihlásit    
 
    107. Veselé malování (věk od 6 do 9 let)      
   

Výtvarný kroužek je určen pro dívky a chlapce od 6 do 9 let. Děti se zde naučí jednoduché kresby, malby a základní techniky malování. Dále se pak naučí pracovat s barvami a bude jim vysvětlena i teorie, aby věděly, co mají malovat.

Informační schůzka 17. 9. 2019 v 16,00 v M-tesu.
Vedoucí kroužku: Dominika Vlčková

   
    Cena kroužku: 500,- Kč na pololetí přihlásit    
 
    108. Veselé vyrábění (věk od 9 let)      
   

V rámci kroužku si děti vyzkouší tradiční i nové výtvarné a řemeslné techniky. Různé techniky z papíru – např. Tea bag folding (skládání z čaj. sáčků), Iris folding, základy origami atd., dále plstění, látkové brože, lapač snů z bavlnek apod. Vytváření drobných předmětů z korálků – brože, náramky, náušnice, klíčenky, zvířátka. Děti se seznámí s dekorováním textilu, hedvábí, batikou, prací s papírem, pedigem, dřevem, barvami, dráty a dalším. Důraz je kladen nejen na samotný výsledný produkt, ale hlavně na proces, který má být radostí z tvoření, prostorem pro rozvoj fantazie a relaxem.

Kroužek se koná každé úterý od 15,00 do 16,30 hodin v keramické dílně Na Zlaté stoce 14.
Vedoucí kroužku: Bc. Andrea Hronová

   
    Cena kroužku: 500,- Kč na pololetí
přihlásit    
 
    109. Pojďme malovat a kreslit (pro děti 2. stupně ZŠ)      
   

Pořád si něco někam čmáráte? V tomto kroužku to jistě využijete a dále rozvinete. Je ideální pro děti z druhého stupně ZŠ, které si zde osvojí základy kresby a malby. Vyzkouší si různé techniky i materiály. Děti se naučí kreslit tužkou, uhlem, přírodním uhlem, akvarelem, temperou či tuží. Mohou si vyzkoušet realistickou kresbu či malbu a seznámit se se základy perspektivy a vyzkoušet různé techniky stínování. Díla budou vznikat jak z nápadů dětí, tak lektorky. Výuka bude v zimních měsících probíhat na učebně a v měsících, kdy bude tepleji, budou děti chodit kreslit ven.

Čtvrtek 16,00 do 17,30 hodin v M-tesu.
Zahájení dne 19. 9. 2019 v 16,00 hodin v M-tesu
Vedoucí kroužku: Bc. Andrea Hronová

   
    Cena kroužku: 500,- Kč na pololetí přihlásit    
 
    110. Pojď si zailustrovat a vytvořit svůj komiks (pro děti od 10 let) Cedems z. s.    
   

Celý půlrok se budeme věnovat jedinému projektu a to tvorbě vlastního komiksu. Budeme pracovat jak na zvládnutí kresby, tak i na postupném rozvoji postavy. Seznámíme se s různými médii, které se při tvorbě komiksu používají.
Nebude to sezení u počítače, ale děti budou hlavně kreslit a následně vše upravovat pro svůj komiks. Je to vlastně jenom na tobě co Tě bude bavit a na co si troufneš. A se vším dětem bude pomáhat vedoucí a naučí je spoustu triků a fíglů.

Kroužek se koná každý čtvrtek od 16,30 do 18,00 hodin.

Vedoucí kroužku: Bc. Andrea Hronová

   
    Cena kroužku: 500,- Kč na pololetí přihlásit    

Copyright © 2019 m-tes.cz Vytvořeno firmou Uniskap s.r.o.