mtes maly 2

AKTUALITY

Sportovní

  Sportovní příměstský tábor  
  Hlavní programovou náplní tábora jsou rozmanité sportovní aktivity v tělocvičně, na hřišti i v přírodě. Tábor bude v duchu olympijských her. Každý den budou jednotlivé týmy soutěžit v určitých sportovních disciplínách. Vše bude zábavnou formou, poměrně věku účastníků. Děti si zde procvičí nejen svůj postřeh, vytrvalost, obratnost, ale i houževnatost a hlavně soutěžení v týmu. Tábor bude probíhat v prostorách spolupracujících organizací dle jejich možností. Do programu bude zařazen jeden celodenní výlet. Změna programu tábora vyhrazena.
Pro děti od 7 let.
 
  č. termín cena / cena za den
přihlášení
  18. 13. 7. až 17. 7. 2020 2 100,- Kč / 500,- Kč
OBSAZENO !!

 

  Příměstský tábor s tancem
 
 
V rámci tábora se děti seznámí s různými tanečními styly např. StreetDance, DiscoDance, Hip Hop, Fit Dance dle zájmu a schopností dětí. V ostatní dobu, kdy nebudou děti tancovat nebo secvičovat různé sestavy probíhá program jako na příměstském táboře. Do programu bude zařazen jeden celodenní výlet. Tábor není soustředění vrcholových tanečníků, ale rekreační tancování dětí, které to baví. Změna programu tábora vyhrazena.
Pro děti od 8 let.
 
   č. termín cena / cena za den
přihlášení  
  19. 10. 8. až 14. 8. 2020 2 200,- Kč / 520,- Kč
objednat  

 

  Hudebně pohybový tábor  
  Tématem tohoto tábore je „Muzika dnešní doby“. V rámci tábora se děti každý den seznámí s jiným hudebním žánrem (jazz, swing, rock&roll, rock, metal, country, folk, hip hop a rep). a tím i různými tanečními styly. Ke každému žánru bude informační okénko, jak a kdy žánr vznikl, jaké jsou jeho prvky a největší představitelé. Program bude přizpůsoben schopnostem dětí. V ostatní dobu, kdy nebudou děti tancovat nebo secvičovat různé sestavy, probíhá program jako na příměstském táboře. Do programu bude zařazen jeden celodenní výlet. Tábor není soustředění vrcholových tanečníků, ale rekreační tancování dětí, které to baví. Změna programu tábora vyhrazena.
Pro děti od 8 – 15 let
 
  č. termín cena / cena za den přihlášení  
  20. 13. 7. až 17. 7. 2020 2 200,- Kč / 520,- Kč objednat  

 

  Lezecký příměstský tábor
 
 
Tábor je zaměřený na rozvoj pohybových schopností a dovedností. Děti čeká výuka lezení, znalosti uzlů a horolezeckého materiálu zábavnou formou, základy gymnastiky a další pohybové hry a zajímavé aktivity. Pro děti je připraven pestrý program a pohybové aktivity, které budou střídat nácvik dovednostních věcí, týkající se lezení na laně, jištění a další věci týkající se bezpečnosti při lezení. Do programu bude též zařazena návštěva lanového parku a další doprovodný program, hry, soutěže, výlety. Do programu bude zařazen jeden celodenní výlet. Změna programu tábora vyhrazena.
Pro děti od 8 let.
Kapacita tábora maximálně 16 dětí.
 
  č. termín cena
přihlášení
  22. 17. 8. až 21. 8. 2020 2 900,- Kč
OBSAZENO !!

 Tábor musí dítě absolvovat od začátku, nelze platit jednotlivé dny

 

  Sportovní IN-LINE příměstský tábor  
  Je Vaše dítě sportovně založené a nechcete, aby sedělo o prázdninách doma? Na in-line sportovním příměstském táboře se naučí mnoho nového. Tábor je zaměřen převážně na in-line bruslení, ale program je doplněn o spoustu dalších sportovních aktivit. Děti se zde naučí základní techniky jízdy na bruslích, ovládání a zvládnutí základních stylů brzdění. Nácvik správného zatáčení, bruslařské techniky. Při zhoršeném počasí bude zajištěn program v prostorách tělocvičny orientován na sportovní přípravu a různé rozcvičovací a protahovací cviky – kruhový trénink. Do programu bude zařazen jeden celodenní výlet.
Pro děti ve věku od 7 - 11 let.
Počet dětí maximálně 16
 
  č. termín cena / cena za den
přihlášení
  23. 07. 7. až 10. 7. 2020 1 700,- Kč / 500,- Kč
OBSAZENO !!

 

  Příměstský tábor Staň se mažoretkou
 
  Na Tábor je určen jak pro úplné začátečníky, ale tak i pro ty kteří již trochu něco umí. Na tomto táboře se bude cvičit, ale také si zde budou děvčata užívat spoustu zábavy. Den bude rozdělen do dvou částí. První část zaměřená na určitou činnost – např gymnastika, rytmická cvičení, práce s hůlkou, taneční hodinka. A v druhé části dne soutěže, výlety, hry atd. Děvčata se naučí vnímat nejen rytmus hudby, ale i správné držení těla a koordinaci pohybu. Následně mohou od září pokračovat v kroužku pro mažoretky. Do programu bude zařazen jeden celodenní výlet. Změna programu tábora vyhrazena. Každé dítě musí mít svoji vlastní hůlku.
Tábor je určen pro děvčata od 7 do 12 let.
Počet dětí na tomto táboře maximálně 16.
 
  č. termín cena / cena za den
přihlášení
  24. 10. 8. až 14. 8. 2020 2 050,- Kč / 490,- Kč
objednat

 

Copyright © 2019 m-tes.cz Vytvořeno firmou Uniskap s.r.o.