mtes maly 2

PŘEHLED KROUŽKŮ 2022/2023
OTEVŘENÉ KROUŽKY 2022/2023

        

OTEVŘENÉ KROUŽKY 2019/2020O

PŘEHLED VŠECH KROUŽKŮ

 OTEVŘENÉ KROUŽKY

INFORMACE KE KROUŽKŮM

      
         
    M-tes nabízí v Českých Budějovicích mnoho volnočasových aktivit pro děti školního věku. Děti mají možnost navštěvovat kroužky taneční, sportovní, cizích jazyků, výtvarné, tvořivé, počítačové, elektronické, modelářské, přírodovědné a další.    

 

Copyright © 2019 m-tes.cz Vytvořeno firmou Uniskap s.r.o.