mtes maly 2

AKTUALITY

Krajská soutěž v programování 2022

Propozice Krajské soutěže v programování 2022

  Vyhlašovatel:   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Pořadatel:   M-tes České Budějovice
  Datum konání:   22. dubna 2022 (pátek)
  Místo konání:   budova M-tesu, U Výstaviště 1429, České Budějovice
  Organizační štáb:    
  Vedoucí organizačního štábu:   Ing. Cyril Macho
  Zástupce ústřední poroty:   Mgr. Jan Turoň


PŘIHLÁŠKA


Soutěžní kategorie:

1. Programování žáci - určená pro žáky ZŠ a žáky odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.
2. Programování mládež - určená pro žáky SŠ do 19 let včetně.
3. Programování mikrořadičů - určená pro žáky ZŠ a SŠ do 19 let včetně

Nepostupové soutěžní kategorie - pouze v krajském kole:
4. Programování webu - určená pro žáky ZŠ a SŠ do 19 let včetně.
5.  Užití aplikací MS Office - pro žáky ZŠ a SŠ do 19 let včetně.

Na stránce  http://sp.stv.cz/   jsou u jednotlivých ročníků uveřejněna zadání soutěžních úloh na krajská i celostátní kola.

Technické podmínky k jednolivým kategoriím

Programování
V kategorii Programování je možné pro řešení úloh používat jakýkoliv běžně používaný programovací jazyk.

Programování mikrořadičů
Pro řešení úloh v kategorii programování mikrořadičů používají soutěžící vlastní hardware a vývojové prostředí.

V kategorii programování mikrořadičů v krajském kole bude pro řešení úloh potřeba mít k dispozici následující vybavení:

 • pasivní bzučák
 • signalizační LED
 • 2 tlačítka či přepínače
 • rezistory pro zapojení výše uvedených periferií
 • nepájivé kontaktní pole
 • propojovací kabely

Programování webu
Při řešení je povoleno používat knihovnu jQuery. Všechny zdrojové kódy musí být napsány v průběhu soutěže. Preprocesory zdrojového kódu (jako např. Babel nebo Typescript) jsou povoleny.

Program soutěže:

do 08,15 hod.    prezence účastníků v 1. patře budovy M-tesu - kancelář č. 38.
08,15 - 08,45 hod.   zahájení soutěže, organizační pokyny
08,30 - 12,30 hod.   praktická část soutěže
12,30 - 13,30 hod.   oběd
12,30 - 15,30 hod.   vyhodnocení soutěže
15,45 - 16,00 hod.   vyhlášení výsledků soutěže

UPOZORŇUJEME VŠECHNY ÚČASTNÍKY, ŽE POROTA MUSÍ VYHODNOTIT ÚLOHY CO NEJOBJEKTIVNĚJI A NA TO POTŘĚBUJE ČAS !!

 Technické zabezpečení:

 • Organizátor zajišťuje počítače, pro kategorii "Programování webu" PSPad a "Užití aplikací MS Office" MS Office 2019 (2016)
 • Ostatní druhy sofware si soutěžící zabezpečují sami. Soutěžící si přinesou psací potřeby, poznámkový blok, popř. hardware a software.

 Organizační ustanovení:

 • počet postupujících účatníků není omezen, soutěžící se přihlašují rovnou na krajské kolo (okresní kola se nepořádají)
 • první tři soutěžící v každé kategorii získávají diplom a cenu
 • soutěžící ve věku do 18-ti let musí mít doprovod starší 18-ti let
 • pro účastníky soutěže je zajištěn oběd
 • cestovné hradí pořadatel - pouze hromadnou dopravu

Přihlášky:
Přihlásit se můžete do 19. dubna 2022 vyplněním přihlášky nebo zasláním přihlášky na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s uvedením všech údajů přihlášky.

PŘIHLÁŠKA

Přihláška obsahuje jméno a příjmení, datum narození, název školy, třídu, adresu bydliště, e-mailovou adresu, telefon (nejlépe mobil) a soutěžní kategorii. Dále musí být uveden údaj, zda bude mít soutěžící vlastní počítač a případné další technické požadavky (instalace software apod.).

Dotazy:
Ing. Cyril Macho, tel 385310201, 777331614 nebo e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ústřední kolo:
Aktuální informace budou zveřejňovány na stránkách https://talentovani.cz/souteze/soutez-v-programovani. Ústředního kola se účastní soutěžící, kteří dosáhli v krajském kole dané bodové hranice.

Kritéria pro postup do ústředního kola určí ústřední porota na základě výsledků KK, seznam postupujících bude zveřejněn na webu http://talentovani.cz/souteze/soutez-v-programovani .

Soutěžící, kteří postoupí do ústředního kola soutěže, vyplní na www.talentovani.cz elektronickou přihlášku, ve které budou uvedené i další potřebné informace pro účast v ústředním kole soutěže. Garantem ústředního kola je NPI ČR.

Těšíme se na Vaší účast a přejeme Vám hodně úspěchů v soutěži

 

Soutěž finančně podpořil Jihočeský kraj

loga Jčk 2018 8

Copyright © 2019 m-tes.cz Vytvořeno firmou Uniskap s.r.o.