mtes maly 2

AKTUALITY

Krajská soutěž v programování 2020

Krajská soutěž v programování je z důvodu epidemie koronaviru zrušena (včetně Mi ČR)

Propozice Krajské soutěže v programování 2020

  Vyhlašovatel:   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Pořadatel:   M-tes České Budějovice
  Datum konání:   24. dubna 2020 (pátek)
  Místo konání:   budova M-tesu, U Výstaviště 1429, České Budějovice
  Organizační štáb:    
  Vedoucí organizačního štábu:   Ing. Cyril Macho
  Delegovaný zástupce ústřední poroty:   Mgr. Ondřej Hlavatý
  Technické zabezpečení:   Mgr. Jan Turoň


PŘIHLÁŠKA


Soutěžní kategorie:

1. Programování žáci - určená pro žáky ZŠ a žáky odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.
2. Programování mládež - určená pro žáky SŠ do 19 let včetně.
3. Programování webu - určená pro žáky ZŠ a SŠ do 19 let včetně.
4. Programování mikrořadičů - určená pro žáky ZŠ a SŠ do 19 let včetně

Nepostupová soutěžní kategorie - pouze v krajském kole:
5. Užití aplikací MS Office

Na stránce  https://talentovani.cz/souteze/soutez-v-programovani/archive   jsou uveřejněny příklady soutěžních úloh (archiv úloh). Na vyžádání můžeme zaslat zadání okresních kol z minulých ročníků z Prahy.

Technické podmínky k jednolivým kategoriím

Programování
V kategorii Programování je možné pro řešení úloh používat jakýkoliv běžně používaný programovací jazyk.

Programování webu
Letos dochází ke změně v povolených technologiích pro kategorii programování webu: Při řešení není povoleno používat žádné javascriptové knihovny (ani knihovnu jQuery). Všechny zdrojové kódy musí být napsány v průběhu soutěže. Preprocesory zdrojového kódu (jako např. Babel nebo Typescript) jsou povoleny.
Kategorie je zaměřena na použití frontendových technologií (HTML, CSS, JavaScript).

Programování mikrořadičů
Pro řešení úloh v kategorii programování mikrořadičů používají soutěžící vlastní hardware a vývojové prostředí.

V kategorii programování mikrořadičů v krajském kole bude pro řešení úloh potřeba mít k dispozici následující součástky:

   * mikrokontroler (alespoň 12 digitálních I/O pinů a 1 analogový vstup)
   * analogový potenciometr
   * RGB LED
   * 4x LED, různé barvy
   * fotorezistor
   * modelářské servo
   * 3x tlačítko
   * Přepínač (DIP switch), nejméně 4cestný
   * nepájivé pole a dráty pro zapojení
   * rezistory k LEDkám (tj. min. 7 stejných); potřebujete-li, potom jiné součástky nutné pro zprovoznění výše uvedeného seznamu.

*Kompatibilní mikrokontrolery*

Úlohu lze splnit například na následujících mikrokontrolerech (neúplný seznam):
   * Arduino (Uno, Nano),
   * Node MCU, ESP-32, ESP-12

Program soutěže:

do 08,15 hod.    prezence účastníků v 1. patře budovy M-tesu - kancelář č. 38.
08,15 - 08,45 hod.   zahájení soutěže, organizační pokyny
08,30 - 12,30 hod.   praktická část soutěže
12,30 - 13,30 hod.   oběd
12,30 - 15,30 hod.   vyhodnocení soutěže
15,45 - 16,00 hod.   vyhlášení výsledků soutěže

UPOZORŇUJEME VŠECHNY ÚČASTNÍKY, ŽE POROTA MUSÍ VYHODNOTIT ÚLOHY CO NEJOBJEKTIVNĚJI A NA TO POTŘĚBUJE ČAS !!

 Technické zabezpečení:

  • Organizátor zajišťuje počítače, sofware (VisualBasic, BORLAND PASCAL 7.0, BORLAND C, C++).
  • Pro kategorii "Programování webu" PSPad a "Užití aplikací MS Office" MS Office 2013, 2016
  • Ostatní druhy sofware si soutěžící zabezpečují sami. Soutěžící si přinesou psací potřeby, poznámkový blok, popř. hardware a software.

 Organizační ustanovení:

  • počet postupujících účatníků není omezen.
  • v Jihočeském kraji neprobíhají okresní kola, soutěžící se přihlašují rovnou na krajské kolo.
  • první tři soutěžící v každé kategorii získávají diplom a věcnou cenu
  • soutěžící ve věku do 18-ti let musí mít doprovod starší 18-ti let
  • pro účastníky soutěže je zajištěn oběd
  • cestovné hradí pořadatel - pouze hromadnou dopravu

Přihlášky:
Přihlásit se můžete do 20. dubna 2020 vyplněním přihlášky nebo zasláním přihlášky na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PŘIHLÁŠKA

Přihláška soutěže

Přihláška obsahuje jméno a příjmení, datum narození, název školy, třídu, adresu bydliště, e-mailovou adresu, telefon (nejlépe mobil) a soutěžní kategorii. Dále musí být uveden údaj, zda bude mít soutěžící vlastní počítač a případné další technické požadavky (instalace software apod.).

Dotazy:
Ing. Cyril Macho, tel 385310201, 777331614 nebo e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ústřední kolo:
19. - 21. června 2020, Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu.

 

Zařazení soutěže do programu MŠMT "Excelence"
• Do programu Excelence ZŠ je zařazena kategorie Programování žáci – bodová skupina 4
• Do programu Excelence SŠ jsou zařazeny kategorie Programovací jazyky mládež, Programování webu – bodová skupina 1.

 

Těšíme se na Vaší účast a přejeme Vám hodně úspěchů v soutěži

 

Soutěž finančně podpořil Jihočeský kraj

loga Jčk 2018 8

Copyright © 2019 m-tes.cz Vytvořeno firmou Uniskap s.r.o.