mtes maly 2

INFORMACE PT

Všeobecné pokyny pro účastníky příměstských táborů

 1. Příměstské tábory pořádáme pro děti školního věku.

 2. Tábory organizují 2 spolky a sice M-tes z. s. a Cedems z. s. a jsou rozděleny dle zaměření. Na stránkách M-tesu jsou uvedeny všechny tábory obou spolků, obdobně je tomu na stránkách www.cedems.cz. Přihlašovat se můžete prostřednictvím stránek M-tesu nebo Cedemsu. Následně obdržíte e-mailem závaznou přihlášku. V e-mailu obdržíte informaci, který spolek tábor pořádá a na který účet máte tábor zaplatit.

 3. V roce 2021 budeme k pořádání táborů využívat různé prostory - především sídlo M-tesu a Cedemsu, keramickou dílnu Na Zlaté stoce 14, SK Pedagog, Divadlo U Kapličky, prostory Vyšší odborné školy zdravotnické Lannova 29a a další prostory v Č. Budějovicích. Místo konání tábora se budeme snažit zveřejnit na stránkách co nejdříve a budou Vám zaslány před začátkem na Váš e-mail. Na tábory s koňmi zajišťujeme dopravu z ČB a zpět.

 4. Provozní doba táborů je od 7,30 do 16,00 hodin. Pro děti je připraven bohatý program. Aktivity, kterým se budou děti věnovat, jsou blíže popsány u jednotlivých táborů. Program se průběžně přizpůsobuje dle počasí a schopností dětí. Při nástupu obdrží děti program na celý týden.

 5. Zahájení příměstských táborů je 1. den od 7.30 do 8.00 hod. většinou v budově M-tesu a Cedemsu, U Výstaviště 1429, v Českých Budějovicích nebu v místě konání tábora v Č. B.  V ostatní dny může být místo a hodina nástupu i odchodu přizpůsobena programu na jednotlivých táborech. Např. z důvodu dopravy na výlet nebo u táborů s koňmi, se zvířaty - na nádraží, u sportovních a tanečních táborů - v tělocvičně apod. O této skutečnosti budou děti informovány v den nástupu na tábor nebo vždy den předem.

 6. Zasláním závazné přihlášky je dítě přihlášeno na tábory, které jste si vybrali. Přihlášku můžete zaslat poštou nebo naskenovanou e-mailem. Po zaslání přihlášky s Vaším dítětem počítáme a žádné další vyrozumění neposíláme. V případě, že se dítě objednaného tábora nezúčastní (např. z důvodu nemoci apod.) nebo budete chtít změnit termín tábora, dejte nám včas vědět.

 7. V případě, že dítě bude odcházet z tábora samo, chceme tuto skutečnost od rodičů písemně - viz. formulář v závazné přihlášce. Při nástupu je nutno odevzdat kompletně vyplněné a podepsané prohlášení zákonných zástupců dítěte včetně formulářů.

 8. Úhradu příměstského tábora je třeba provést po obdržení závazné přihlášky. Cena tábora včetně ceny za den je uvedena na závazné přihlášce. Úhradu tábora je nutné provést na účet, který bude uveden v e-mailu, variabilní symbol = číslo přihlášky nebo hotově do pokladny. V ceně tábora je zahrnut oběd, pití, vstupné, jízdné a další náklady dle zaměření.

 9. Stornopodmínky:

  V případě odhlášení dítěte 14 dní (a více)před zahájením tábora účtujeme 350,- Kč z celkové ceny tábora. V ostatních případech se platba za tábor nevrací.

 10. Vybavení dítěte - oblečení dle počasí a zaměření tábora, oblečení na převlečení, pevná obuv, pláštěnka, pití, svačina

 11. Za případné škody, které dítě způsobí, bude M-tes (Cedems) požadovat náhradu.

 12. Informace Vám poskytneme v kanceláři, č. dveří 38 v 1. patře, prostřednictvím e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a na tel. č. 385310201, 385310202.

Copyright © 2019 m-tes.cz Vytvořeno firmou Uniskap s.r.o.