mtes maly 2

AKTUALITY

Cvičení a tanec

   
  • Zahájení kroužků, pokud není uvedeno jinak, probíhá v budově M-tesu, U Výstaviště 1429, České Budějovice
  • Cvičení se koná v tělocvičně SK Pedagog, v sále Husova 45 nebo v tělocvičně SZŠ Husova 3
  • SK Pedagog se nachází na adrese Branišovská 581/36 nedaleko zastávky MHD "Vysokoškolské koleje"
  • Pokud není uveden termín a čas konání kroužku, řeší se vše na informační schůzce dle času dětí a vedoucího.
  • Kroužky končí pokud není uvedeno jinak v týdnu od 31. 5. do 4. 6. 2021
   
           
    701. Přípravka (pro děti od 4 do 6 let)    
    Tanec je všestranný sport, kde se děti naučí správnému postavení a držení těla, naučí se pracovat s hudbou a naslouchat jí, zlepší si koordinaci celého těla a seznámí se se společenským chováním. Navíc tělo při tanci rovnoměrně zesílí, zlepší se fyzická kondice a děti se začlení do nového kolektivu, získají nové přátele se stejným zájmem a užijí si spoustu zábavy.
Během kroužku se snažíme obsáhnout základy tanečních stylů disco i street dance, aby si děti vybraly, co je nejvíce baví.

Zábavné a kreativní prvky s příběhem, hry a další odlehčující aktivity udržují výuku pro děti přitažlivou. Těmito aktivitami si zároveň neustále rozvíjejí svoji pohybovou paměť. Ocenění dobré práce po hodině ve formě nálepky, razítka nebo obrázku patří rovněž ke správné motivaci.

úterý od 16,00 do 17,00 hodin
Místo konání: SK Pedagog, ČB
Lektorka: Veronika Nováková
Zahájení dne 15. 9. 2020 v 16,00 hodin v M-tesu.

   
    Cena kroužku: 900,- Kč na školní rok přihlásit    
           
    702. Zumba (pro děti od 9 let)      
   

Ideální pro děti, které milují pohyb, zábavu a především hudbu. Děti jsou aktivní a poslouchají hudby stylu latinsko-amerických rytmů a popové songy. Hodiny plné tance a zábavných her přispívají k rozvoji koordinace, pohybových schopností, kondice, ale zároveň k procvičování paměti, kreativity a týmové spolupráce.

úterý od 17,00 do 18,00 hodin
Místo konání: SK Pedagog, ČB
Lektorka: Veronika Nováková
Zahájení dne 15. 9. 2020 v 17,00 hodin v M-tesu.

   
    Cena kroužku: 900,- Kč na školní rok přihlásit    
           
    703. Street Dance (pro děti od 9 do 15 let)      
   

Taneční styl s prvky hip hop, street dance, disco, R'n'B, MTV style a Funky určeny pro mírně pokročilé a pro děti, které už podobný kroužek navštěvovaly. Účast na vystoupeních.

středa od 15,00 do 17,00 hodin
Místo konání: Sál Husova 45, ČB
Lektorka: Naďa Svatošová
Zahájení kroužku je dne 16. 9. 2020 od 15,00 hodin v M-tesu.

   
    Cena kroužku: 1500,- Kč na školní rok přihlásit    
 
    704. Disco Dance (pro děti od 7 do 12 let)      
   

Jak už napovídá název, jedná se o rychlý druh tance, kde se používá hlavně moderní taneční hudba. Výuka soutěžních choreografií, osvojování si a zdokonalování základních tanečních prvků stylu Disco dance, gymnastická a pohybová průprava pro začátečníky. Důležité rytmické cítění a základní pohybová zdatnost. Účast na vystoupeních, soutěžích a tanečních přehlídkách.

Čtvrtek od 16,00 do 17,00 hodin.
Místo konání: Sál Husova 45, ČB
Lektorka: Naďa Svatošová.

Zahájení kroužku je dne 17. 9. 2020 od 16,00 hodin v M-tesu.

   
    Cena kroužku: 900,- Kč na školní rok přihlásit    
 
    705. Moderní scénický tanec (pro děti od 10 do 14 let)      
   

Pro všechny dívky ale i chlapce, které baví tanec a chtějí vyjádřit své pocity pomocí pohybů. Tento styl tance se přirovnává k modernímu tanci a baletu. Děti se zde naučí základní prvky baletu, které vedou ke správném držení těla a udržení rovnováhy. Comterporary tanec se soustředí i na improvizaci tanečníka a vyjádření své jedinečnosti.

Kroužek probíhá každý čtvrtek od 17,00 do 18,00 hodin.
Místo konání: SK Pedagog, ČB
Lektorka: Dominika Vlčková
Zahájení kroužku dne 17. 9. 2020 v 17,00 hodin v M-tesu.

   
    Cena kroužku: 900,- Kč na školní rok přihlásit    
 
    706. MTV Dance (pro děti od 8 let)      
   

MTV Dance neboli MTV Style je inspirován videoklipy, které je možné vidět na MTV či Óčku. Jedná se o kombinaci Street dance, Disco dance, Hip hopu, R´n´B. Je inspirován současným hudebním světem a tancem, které je možno vidět ve videoklipech. V těchto hodinách je třeba nebát se uvolnit a projevit svou osobnost. Výuka děti vede k formování vlastní osobnosti, učí správnému vnímání hudby a vede je k volnosti a otevřenosti při vlastním tanečním projevu. Účast na vystoupeních, soutěžích a tanečních přehlídkách.

Kroužek probíhá v pondělí od 16,00 do 17,00 hodin.
Místo konání: Sál Husova 45, ČB
Lektorka: Michala Brodská
Zahájení kroužku je dne 14. 9. 2020 od 16,00 hodin v M-tesu.

   
    Cena kroužku: 900,- Kč na školní rok přihlásit    
 
    707. Mažoretky (pro děti od 6 do 9 let)
     
   

V tomto kroužku se dívky naučí vnímat nejen rytmus hudby, ale i správné držení těla a koordinaci pohybu. Dívky se budou nejprve učit techniku pochodování a práci s hůlkou (točení, házení, přehazování). Následně budou pak do nácviku zahrnuty choreografie na hudbu.

Kroužek probíhá v úterý od 17,00 do 18,00 hodin.
Místo konání: SK Pedagog, ČB
Lektorka: Leona Hnátková
Zahájení dne 15. 9. 2020 od 17,00 hodin v M-tesu.

   
    Cena kroužku: 800,- Kč na školní rok přihlásit    
 
    708. Jóga, hry a pohádky (pro děti od 5 do 7 let)      
   

Cvičení těla, kde děti trénují soustředění, rozvíjejí pozitivní vztahy k lidem i k přírodě a upevňují správné držení těla. Každou hodinu prolíná tematická pohádka se zábavným jógovým cvičením, po cvičení společné zamyšlení o tom, jaké poučení si z příběhu odneseme a konec každé lekce je zakončen pohybovou hrou nebo výtvarnou činností.

Místo konání:
Lektorka: Veronika Nováková
Informační schůzka dne 17. 9. 2020 v 15,00 hodin v M-tesu.

   
    Cena kroužku: 900,- Kč na školní rok přihlásit    
 
    709. Pohybově taneční kroužek
     
   

Kroužek je určen pro všechny děti, které baví pohyb a tanec. V průběhu jednotlivých lekcí si mohou děti nejen vyzkoušet různé taneční styly, ale i zapracovat na správném držení těla a zlepšení fyzické kondice.

Cvičení probíhá ve středu od 15,00 do 16,00 hodin.
Místo konání: SK Pedagog, ČB
Lektorka: Tereza Haškovcová
Zahájení dne 16. 9. 2020 od 15,00 hodin v M-tesu

   
    Cena kroužku: 900,- Kč na školní rok přihlásit    Copyright © 2019 m-tes.cz Vytvořeno firmou Uniskap s.r.o.