mtes maly 2

AKTUALITY

Modeláři a elektro

   
  • Zahájení kroužků, pokud není uvedeno jinak, probíhá v budově M-tesu, U Výstaviště 1429, České Budějovice
  • Pokud není uveden termín a čas konání kroužku, řeší se vše na informační schůzce dle času dětí a vedoucího.
  • Kroužky končí pokud není uvedeno jinak v týdnu od 31. 5. do 4. 6. 2021
   
           
    501. Co neumí tatínek, můžeš umět ty (pro děti od 8 let)     
   

Na kroužku se děti naučí zacházet s nářadím dostupným v domácnostech. Jednotlivé hodiny jsou zahájeny představením nějakého výrobku, který děti budou vyrábět. Děti se seznámí s pracovním postupem a pod vedením zkušeného lektora začnou vyrábět. Děti si z hodin budou odnášet hotové výrobky, které mohou využít i doma. Kroužek je primárně určen pro kluky, ale mohou se přidat i děvčata.

Vedoucí kroužku:
Informační schůzka dne 16. 9. 2020 v 15,00 hodin Na Zlaté stoce 14, ČB

   
    Cena kroužku: 700,- Kč na pololetí přihlásit    
           
    502. Lodní modeláři (pro děti od 10 let)      
   

Stavba modelů kategorie EX 500 (volně plovoucí modely) a F4A (dálkově ovládané modely). V ceně kroužku je zahrnut veškerý materiál pro stavbu včetně motoru, hřídele, lodního šroubu, kormidla. Pro kategorii F4A si účastníci si pořizují ze svého pouze soupravu pro dálkové ovládání včetně příslušenství. Pro soutěže zapůjčíme baterie. Po dohodě je možná stavba modelů kategorie Eco standard. Účast na soutěžích v ČR. Kroužek končí účastí na Jihočeské krajské soutěži lodních modelářů v květnu (červnu) 2021.

Místo konání: Dílna ZŠ Vltava
Vedoucí kroužku: Ing. Cyril Macho
čtvrtek od 16,00 do 17,30 hodin.
Zahájení dne 17. 9. 2020 Na Zlaté stoce 14, ČB.

   
    Cena kroužku: 950,- Kč na školní rok přihlásit    
           
    503. Plastikoví modeláři (pro děti od 8 let)      
   

Kroužek určený pro zájemce o plastikové modelaření. V ceně kroužku jsou zahrnuty 4 stavebnice (2 stavebnice na pololetí, na úvodní hodině se lze domluvit na konkrétní stavebnici) další potřebný materiál a vybavení. Lze si přinést i vlastní vybavení a nechat si jej v uzamčené skříni v klubovně.

Místo konání: M-tes, U Výstaviště 1429, ČB
Vedoucí kroužku:
Zahájení dne 16. 9. 2020 v 16,00 hodin Na Zlaté stoce 14, ČB

   
    Cena kroužku: 950,- Kč na školní rok přihlásit    
 
    504. Elektronický kroužek začátečníci (pro děti od 9 let)      
   

Děti se naučí základy elektrotechniky. Pochopí základní fyzikální vlastnosti elektronických obvodů a součástek, naučí se kreslit a číst elektrická schémata. Vyrobí si několik desek plošných spojů od návrhu přes spájení až po oživení. Ze začátku se na kroužku budou zabývat jednoduššími věcmi, jako jsou jednoduché LED svítilny, blikače.
Veškerý materiál je zahrnut v ceně kroužku.

Kroužek se koná každé pondělí od 16,00 do 17,30 hodin. 
Místo konání: M-tes, U Výstaviště 1429, ČB

Vedoucí kroužku: Vladimír Pravda
Zahájení dne 15. 9. 2020 v 16,00 hodin v M-tesu, U Výstaviště 1429, ČB.

   
    Cena kroužku: 950,- Kč na školní rok přihlásit    
 
    505. Robotický kroužek (pro děti od 10 let)      
   

Skládání modelů z robotické stavebnice s následným programováním a uváděním do pohybu, kombinace manuální činnosti a činnosti na počítači, programování, rozvoj kreativního myšlení. Zájemci o kroužek musí velmi dobře znát ovládání počítače, umět pracovat s textovým editorem.

Kroužek se koná každou středu od 16,00 do 17,30 hodin. 
Místo konání: M-tes, U Výstaviště 1429, ČB

Vedoucí kroužku p. Jiří Gabriel.
Zahájení dne 14. 9. 2020 v 17,00 hodin v M-tesu, U Výstaviště 1429, ČB.

   
    Cena kroužku: 900,- Kč na pololetí přihlásit    
 
    506. Železniční modeláři (pro děti od 9 let)      
   

Stavba modelů s železniční tématikou. Tento kroužek se platí až na zahajovací schůzce!!

Kroužek se koná každou středu od 16,00 do 18,00 hodin.
Místo konání: v prostorách klubu železničních modelářů, Lidická 1123 v Rožnově (autoservis Pronto)
Zahajovací schůzka 7. 10. 2020 v 16,00 hodin v místě konání kroužku
Vedoucí kroužku Mgr. Vojtěch Bušek

   
    Cena kroužku: 1 000,- Kč na školní rok přihlásit    

Copyright © 2019 m-tes.cz Vytvořeno firmou Uniskap s.r.o.