mtes maly 2

AKTUALITY

Počítačové kroužky

 

   
  • Počítačové kroužky trvají kromě kroužku č. 401. 2 vyučovací hodiny týdně.
  • Předpokládané znalosti pro jednotlivé kroužky Vám rádi sdělíme na požádání.
  • Kroužky probíhají v prostorách M-tesu, U Výstaviště 1429, České Budějovice (zastávka MHD U Parku, linky č. 1, 4 a 14)
  • Zahájení kroužků probíhá v budově M-tesu, U Výstaviště 1429, České Budějovice
  • Pokud není uveden termín a čas konání kroužku, řeší se vše na informační schůzce dle času dětí a vedoucího.
  • Kroužky končí, pokud není uvedeno jinak v týdnu od 23. 5. 2022
   
           
    401. Programování pro nejmenší (pro děti od 1. třídy ZŠ)    
   

Děti poznají programování pomocí pohyblivých obrázků v aplikaci Kodu, kde si budou moci vytvořit jednoduché hry. Kroužek trvá 1 hodinu týdně (60 minut).

Vedoucí kroužku: David Kafka
Místo konání: M-tes, U Výstaviště 1429
Zahajovací schůzka: 20. 9. 2021 v 17,00 hodin v M-tesu
Cena: 500,- Kč na pololetí

   
    Středa od 15,30 do 16,30 hodin přihlásit    
           
    402.  Fotokroužek (pro děti od 8 let)      
   

V rámci kroužku probíhá seznámení s fotografováním jako takovým a s historií fotografie. Děti se seznámí s praktickými základy fotografie a s jejím zpracováním na PC. Do programu budou zařazeny fotovycházky s klasickým foťákem a s polaroidem, návštěvy výstav v ČB apod.

Vedoucí kroužku: Bc. Monika Hrubá
Místo konání: M-tes, U Výstaviště 1429
Zahajovací schůzka: 21. 9. 2021 v 17,00 hodin v M-tesu
Cena: 750,- Kč na pololetí

   
    Úterý od 17,00 do 18,30 hodin
přihlásit    
           
     403. Umíš již s počítačem?      
   

Kroužek zaměřený na získání znalostí a dovedností při práci s počítačem. Děti se naučí znát jednotlivé komponenty počítače, základní počítačovou terminologii, naučí se zacházet s programovým vybavením, seznámí se s programem MS Word, MS Excel a naučí se ovládat Internet.

Vedoucí kroužku: Jan Pouzar
Místo konání: M-tes, U Výstaviště 1429
Zahajovací schůzka: 22. 9. 2021 v 15,30 hodin v M-tesu
Cena: 750,- Kč na pololetí

   
    Středa od 15,30 do 17,00 hodin
přihlásit    
 
    404. Tvorba webových stránek      
   

Děti se na kroužku naučí tvořit statické webové stránky. Seznámí se s jazyky HTML, CSS, JavaScript a později i základům PHP.
Naprogramují si například jednoduchou kalkulačku, nebo webovou aplikaci pro výpočet obsahů a objemů těles. Kroužek je vhodný pro úplné začátečníky.

Vedoucí kroužku: Martin Král
Místo konání: M-tes, U Výstaviště 1429
Zahajovací schůzka: 20. 9. 2021 v 16,00 hodin v M-tesu
Cena: 750,- Kč na pololetí

   
     Pondělí od 16,00 do 17,30 hodin. přihlásit    
 
    405.  Staň se Youtuberem (pro děti od 9 let)      
   

Na kroužku děti získají přehled, jak funguje platforma YouTube, kdo a jak tam může působit, na čem funguje. Děti se dozví, co se smí, co se nesmí, co je zakázané, co dělat a co nedělat, čeho se úplně vyvarovat, co je nebezpečné. Založí si a nastaví kanál na YouTube, naučí se spravovat účet, natočit a stříhat video videa, hodnotit videa, diskutovat...
Naučí se také poznatky z pohledu diváka – k čemu všemu se dá YouTube využít, co tam mohou zjistit a vidět.

Vedoucí kroužku: Jan Pouzar
Místo konání: M-tes, U Výstaviště 1429
Zahajovací schůzka: 22. 9. 2021 v 17,00 hodin v M-tesu
Cena: 750,- Kč na pololetí

   
    Středa od 17,00 do 18,30 hodin
OBSAZENO    
 
    406. Programování v GameMakeru
     
   

Děti se naučí programovat počítačové hry v programu Game Maker. Začneme programovat formou přetahování ikonek s funkcemi, později přejdeme na psaný kód - naučíme se základním syntaxím jazyka GML, řekneme si něco o proměnných, cyklech, podmínkách, atd. Naprogramujeme si např. piškvorky, Arkanoid, nebo hru Pac-Man. Kroužek je vhodný pro všechny, koho zajímá tvorba her.

Vedoucí kroužku: Martin Král
Místo konání: M-tes, U Výstaviště 1429
Zahajovací schůzka: 21. 9. 2021 v 17,00 hodin v M-tesu
Cena: 750,- Kč na pololetí

   
     Úterý od 17,00 do 18,30 hodin. přihlásit    
 

Copyright © 2019 m-tes.cz Vytvořeno firmou Uniskap s.r.o.