mtes maly 2

AKTUALITY

Počítačové kroužky

 

   
  • počítačové kroužky trvají kromě kroužku č. 401. 2 vyuč.hodiny týdně
  • Délka kroužků je 15 lekcí za pololetí (30 lekcí za školní rok)
  • předpokládané znalosti pro jednotlivé kroužky Vám rádi sdělíme na požádání
  • kroužky probíhají v prostorách M-tesu U Výstaviště 1429, ČB
  • Zahájení všech počítačových kroužků probíhá v budově M-tesu, U Výstaviště 1429, České Budějovice
  • Pokud není uveden termín a čas konání kroužku, řeší se vše na informační schůzce dle času dětí a vedoucího.
  • Kroužky končí pokud není uvedeno jinak v týdnu od 31. 5. do 4. 6. 2021
   
           
    401. Programování pro nejmenší (pro děti od 1. třídy ZŠ)    
   

Děti poznají programování pomocí pohyblivých obrázků v aplikaci Kodu, kde si budou moci vytvořit jednoduché hry. Kroužek trvá 1 hodinu týdně (60 minut).

úterý od 16,00 do 17,00
Vedoucí kroužku
: David Kafka
Informační schůzka dne 14. 9. 2020 v 16,00 hodin v M-tesu.

   
    Cena kroužku: 500,- Kč na pololetí přihlásit    
           
    402. Fotokroužek (pro děti od 8 let)      
   

V rámci kroužku probíhá seznámení s fotografováním jako takovým a s historií fotografie. Děti se seznámí s praktickými základy fotografie a s jejím zpracováním na PC. Do programu budou zařazeny fotovycházky s klasickým foťákem a s polaroidem, návštěvy výstav v ČB apod.

Kroužek se koná každé úterý od 17.00 do 18.30 hodin.
Vedoucí kroužku Bc. Monika Hrubá
Informační schůzka dne 15. 9. 2020 v 17,00 hodin v M-tesu.

   
    Cena kroužku: 600,- Kč na pololetí
přihlásit    
           
    403. Umíš již s počítačem?      
   

Kroužek zaměřený na získání znalostí a dovedností při práci s počítačem. Děti se naučí znát jednotlivé komponenty počítače, základní počítačovou terminologii, naučí se zacházet s programovým vybavením, seznámí se s programem MS Word, MS Excel a naučí se ovládat internet.

Kroužek se koná každou středu od 15.30 do 17.00 hodin.
Vedoucí kroužku: Jan Pouzar
Informační schůzka dne 15. 9. 2020 v 15,00 hodin v M-tesu.

   
    Cena kroužku: 600,- Kč na pololetí
přihlásit    
 
    404. Tvorba webových stránek      
   

Cílem kroužku je získat nebo rozvinout již nabyté znalosti tvorby webových stránek. Během kroužku se děti budou učit jazyku HTML, formátování webových stránek pomocí kaskádových stylů, skriptovacímu jazyku JavaScript a základům jazyka PHP.

Vedoucí kroužku: Martin Valový
Informační schůzka dne 15. 9. 2020 v 16,00 hodin v M-tesu.

   
    Cena kroužku: 600,- Kč na pololetí přihlásit    
 
    405. Počítačová grafika 3D (pro děti od 9 let)      
   

Kroužek zaměřený na 3D modelování za využití IT technologií. Výuka probíhá v některém z freewarových programů volně dostupných na Internetu (např. Inkscape) tak, aby si děti mohly nabyté znalosti zkoušet a dále prohlubovat i doma. Děti se naučí rozdíl mezi vektorovou a rastrovou grafikou, vytvoří si vlastní obrázek, logo či nálepku. Dalším krokem bude počítačová grafika v programu Photoshop, kde se děti naučí základní funkce a využití a naučit se s ním zacházet. Výstupem mohou být například upravené fotografie, koláže, plakáty, obal oblíbené knížky, obal CD.

Informační schůzka dne 16. 9. 2020 v 17,00 hodin v M-tesu.

   
    Cena kroužku: 600,- Kč na pololetí přihlásit    
 
    406. Staň se Youtuberem (pro děti od 9 let)      
   

Na kroužku děti získají přehled, jak funguje platforma YouTube, kdo a jak tam může působit, na čem funguje. Děti se dozví, co se smí, co se nesmí, co je zakázané, co dělat a co nedělat, čeho se úplně vyvarovat, co je nebezpečné. Založí si a nastaví kanál na YouTube, naučí se spravovat účet, natočit a stříhat video videa, hodnotit videa, diskutovat...
Naučí se také poznatky z pohledu diváka – k čemu všemu se dá YouTube využít, co tam mohou zjistit a vidět.

Kroužek se koná každou středu od 17.00 do 18.30 hodin.
Vedoucí kroužku Jan Pouzar
Informační schůzka dne 14. 9. 2020 v 17,00 hodin v M-tesu.

   
    Cena kroužku: 600,- Kč na pololetí
přihlásit    
 
    407. Programování v jazyce Java (pro děti od 10 let)      
   

Děti budou od samého začátku pracovat s v praxi používanými technologiemi a nástroji. Chceme, aby byl kroužek pro děti co nejzábavnější, a proto budou děti především programovat počítačové hry. V průběhu pololetí se děti seznámí s problematikou imperativního programování. Děti se naučí základy jako proměnné, podmínky, cykly atd. Z oblasti počítačových her se může jednat např. o piškvorky, lodě atd.

Kroužek se koná každé úterý od 17.00 do 18.30 hodin.
Vedoucí kroužku: David Kafka
Informační schůzka dne 17. 9. 2020 v 17,00 hodin v M-tesu.

   
    Cena kroužku: 600,- Kč na pololetí přihlásit    
 
    408. Kroužek mladých filmařů (pro děti od 9 let)                                                                         
   

Kroužek bude zaměřen na filmovou teorii, přiblížení filmového řemesla a praktickou tvorbu - děti si vyzkouší natáčení, přípravu scénáře a rolí apod. Vše bude probíhat hravou formou.

Vedoucí kroužku: Martin Valový
Informační schůzka dne 16. 9. 2020 v 16,00 hodin v M-tesu.

   
    Cena kroužku: 600,- Kč na pololetí
přihlásit    
 
    409. 3D tisk      
   

V kroužku 3D tisku se děti naučí kreslit na počítači 3D modely jednodušších technických dílů a upravit je tak, aby šly vytisknout na 3D tiskárně. Důraz bude kladen na přesnou a pečlivou práci, která je podmínkou funkčnosti. Děti se seznámí s obsluhou a údržbou 3D tiskárny, jejím seřízením, vlastnostmi různých tiskových materiálů a jejich použitím. Vyzkouší si základy ovládání strojů (nejen 3D tiskáren) pomocí G-kódu. Ke kreslení budou děti používat buď Adobe Photoshop nebo volně dostupné programy TinkerCad a Inkscape, s nimiž mohou účastníci pracovat i doma.

Vedoucí kroužku:
Informační schůzka dne 14. 9. 2020 v 18,00 hodin v M-tesu.

   
    Cena kroužku: 700,- Kč na pololetí přihlásit    

Copyright © 2019 m-tes.cz Vytvořeno firmou Uniskap s.r.o.