mtes maly 2

Sportovní

  Sportovní příměstský tábor  
 
Hlavní programovou náplní tábora jsou rozmanité sportovní aktivity v tělocvičně, na hřišti i v přírodě. Pokud je vaše dítě pohybově nadané a baví ho sportovat, tak to bude moci na táboře ukázat. Pro ty, kteří teprve pro sebe hledají vhodný sport, je sportovní tábor příležitostí vyzkoušet si spoustu různých sportů a aktivit. Možná mezi nimi objeví sport, který jim padne jako ulitý a začnou se mu po prázdninách více věnovat. Tento tábor má v dětech probouzet radost z pohybu a není to o žádném tréninkovém drilu. Vše bude probíhat zábavnou formou, poměrně věku účastníků. Děti si zde procvičí nejen svůj postřeh, vytrvalost, obratnost, ale i houževnatost a hlavně soutěžení v týmu. Tábor bude probíhat v prostorách spolupracujících organizací dle jejich možností. Do programu bude zařazen jeden celodenní výlet. Změna programu tábora vyhrazena.
Pro děti od 7 let.
 
  č. termín cena / cena za den
místo konání přihlášení
  17. 11. 7. až 15. 7. 2022 2 300,- Kč / 540,- Kč
SK Pedagog objednat

 

  Příměstský taneční tábor
 
 
Smyslem tanečního tábora je to, že dětem ukážeme, jak hudba a tanec mohou být zábavné. V rámci tábora se děti seznámí s různými tanečními styly. Děti, které mají nějaké hudební či taneční základy, si také přijdou na své. V rámci tábora mají možnost ukázat své taneční dovednosti, mohou zapojit do výuky ostatní děti. Program bude přizpůsoben schopnostem dětí. Tábor není soustředění vrcholových tanečníků, ale rekreační tancování dětí, které to baví. Program bude doplněn o různé hry a soutěže jak v tělocvičně, tak venku. Do programu bude zařazen jeden celodenní výlet. Změna programu tábora vyhrazena.
Pro děti od 8 let.
 
   č. termín cena / cena za den
místo konání přihlášení  
  18. 08. 8. až 12. 8. 2022 2 300,- Kč / 540,- Kč
Husova 45 objednat  

 

 

  Lezecký příměstský tábor
 
 
Tábor je zaměřený na rozvoj pohybových schopností a dovedností. Děti čeká zábavnou formou výuka lezení na lezecké stěně, ale i v terénu, kde budou lézt po přírodních kamenech. Pro děti je připraven pestrý program a další pohybové aktivity. Do programu bude též zařazena celotáborová hra a další doprovodný program, hry, soutěže. Dětem bude zapůjčeno lezecké vybavení včetně helem. Změna programu tábora vyhrazena.
Pro děti ve věku od 8 let.
 
  č. termín cena
místo konání přihlášení
  19. 15. 8. až 19. 8. 2022  3 700,- Kč Lannova 2 OBSAZENO !!

 Tábor musí dítě absolvovat od začátku, nelze platit jednotlivé dny

 

  Sportovní IN-LINE příměstský tábor  
  Je Vaše dítě sportovně založené a nechcete, aby sedělo o prázdninách doma? Na in-line sportovním příměstském táboře se naučí mnoho nového. Tábor je zaměřen převážně na in-line bruslení, ale program je doplněn o spoustu dalších sportovních aktivit. Děti se zde naučí základní techniky jízdy na bruslích, ovládání a zvládnutí základních stylů brzdění. Nácvik správného zatáčení, bruslařské techniky. Při zhoršeném počasí bude zajištěn program v prostorách tělocvičny, orientován na sportovní přípravu a různé rozcvičovací a protahovací cviky – kruhový trénink. Do programu bude zařazen jeden celodenní výlet. Změna programu tábora vyhrazena.
Pro děti od 7 let.
 
  č. termín cena / cena za den
místo konání přihlášení
  20. 25. 7. až 29. 7. 2022 2 300,- Kč / 540,- Kč
M-tes objednat

 

  Příměstský florbalový tábor
 
 
Jsi ve věku mezi 7 až 15-ti lety, chceš zažít na vlastní kůži sportovní fenomén poslední doby? Být součástí kolektivu? Naučit se florbalovou techniku? Právě pro tebe je určen tento příměstský tábor. Florbal je určen jak pro chlapce, tak i pro dívky. Florbalový příměstský tábor bude probíhat v prostorách SK Pedagog. Tábor bude zaměřen na různé florbalové činnosti (rozvíjení florbalových technik, herní kombinace, hra) s přihlédnutím k věku a úrovni dovedností. Nebude se jednat o výkonnostní sport, ale o sportovní a pohybové vyžití. Do náplně tábora budou zahrnuty různé rozcvičky ať už na protažení nebo zvýšení své fyzické kondice. Do programu bude zařazen jeden celodenní výlet. Změna programu tábora vyhrazena.
Pro děti od 7 let.
 
  č. termín cena / cena za den
místo konání přihlášení
  21. 18. 7. až 22. 7. 2022 2 300,- Kč / 540,- Kč
SK Pedagog objednat

 

Copyright © 2019 m-tes.cz Vytvořeno firmou Uniskap s.r.o.