mtes maly 2

Mažoretky, kouzelníci, logopedie

 

   
  • Kroužky zajišťuje Cedems z. s.
  • kroužky probíhají v prostorách M-tesu U Výstaviště 1429, ČB  
  • Kroužky končí pokud není uvedeno jinak v týdnu od 2. do 6. 6. 2020
Cedemslogo    
   
  • Zahájení všech kroužků probíhá v budově Cedemsu, U Výstaviště 1429, České Budějovice
  • Pokud není uveden termín a čas konání kroužku, řeší se vše na informační schůzce dle času dětí a vedoucího.
   
             
    621. Mažoretky (pro děvčata od 6 do 9 let)      
   

Kroužek je určen pro holčičky od 6 do 9 let. V tomto kroužku se dívky naučí vnímat nejen rytmus hudby, ale i správné držení těla a koordinaci pohybu. Dívky se budou nejprve učit techniku pochodování a práci s hůlkou (točení, házení, přehazování). Následně budou pak do nácviku zahrnuty choreografie na hudbu.

úterý od 17,00 do 18,00
Místo konání: SK Pedagog
První kroužek se koná dne 2. 10. 2019 od 16,00 hodin
Vedoucí kroužku Leona Hnátková

   
    Cena kroužku: 750,- Kč na pololetí   přihlásit    
             
    312. Malý kouzelník a jeho kouzelnické karty (pro děti od 6 do 7 let)    
   

Tento kroužek bude především zaměřen na hravou výuku karetních triků a kouzel. Děti se zde naučí jak správně připravit karty, jak je míchat, tak aby divák nic nepoznal a mimo jine samotné karetní triky. Děti si zde vyrobí svoje vlastní kouzelnické karty, které budou poté moc využít, jak v hodinách kroužku, tak i doma. Další výhodou kroužku je, že si Vaše ratolesti procvičí jemnou motoriku a naučí se vystupovat před svými vrstevníky. Cílem kroužku je naučení dítěte vystupování na veřejnosti a získání nových vědomostí v oblasti kouzel. Kroužek je určen pro děti od 1. – 3. třídy.

Informační schůzka dne 24. 9. 2019 v 16,30 hodin v budově M-tesu.
Místo konání: M-tes, U Výstaviště 1429, ČB
Vedoucí kroužku: Marcela Červinčáková

   
    Cena kroužku: 750,- Kč na pololetí
  přihlásit    
             
    810. Logopedie        
    Individuální logopedická prevence pro děti v předškolním věku. Na hodiny je nutné se objednat.
  • náprava řeči
  • zábavná forma výuky
Každý čtvrtek v době od 8,30 do 16,00 hodin, čas dle dohody.
Místo konání: U Výstaviště 1429, Č. Budějovice
Lektorka: Mgr. Marie Růžičková - speciální pedagog pro vady sluchu a řeči, dlouholetá praxe s dětmi v oboru.
   
    Cena kroužku: 300,- Kč za 45 minut
  přihlásit    


Copyright © 2019 m-tes.cz Vytvořeno firmou Uniskap s.r.o.