mtes maly 2

PŘEHLED LETNÍCH TÁBORŮ

       Aktuality  

Informace k činnosti (4. 4. 2020)
v souvislosti s vývojem situace předpokládáme, že v okamžiku, kdy to bude možné, otevřeme znovu kroužky. Pokud se nestihnou do konce června budeme pokračovat ihned na začátku září, či po domluvě na konci srpna.

Příměstské tábory intenzivně připravujeme a jednou z variant je i realizace táborů v menších skupinkách. Samozřejmě vše v závislosti na vývoji situace a v souladu s pokyny příslušných orgánů.

Krajská soutěž v programování je vzhledem k dubnovému termínu zrušena (je zrušeno celostátně včetně Mi ČR). Zvažujeme možnost uspořádat tuto soutěž na podzim - samozřejmě pouze v rámci kraje.

Krajská soutěž lodních modelářů v květnu s největší pravděpodobností nebude.

V souvislosti s doporučením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zrušit či omezit i mimoškolní činnosti pro děti, rušíme počínaje dnem 11. 3. 2020 všechny zájmové kroužky. Jakmile to situace dovolí budou kroužky pokračovat.

 

Přijďte k nám na rozmanité kroužky, tábory, soutěže a další akce. V příjemném prostředí a s kvalitními vedoucími zajistíme vašim dětem zajímavé strávení volného času. Kroužky se snažíme otevírat i pro menší počet dětí a neustále zkvalitňujeme podmínky. Kroužky i tábory otevíráme v různých variantách podle zájmu dětí. Činnost je celoroční, a proto kroužky i příměstské tábory pořádáme s podobným zaměřením

 
 

Zájmový spolek M-tes z. s. České Budějovice pro děti a mládež přináší zábavu, využití volného času, informace. Těšíme se na vás.

V roce 2019 realizujeme projekty "Rosteme s M-tesem" a "Letní příměstské tábora 2019"
Projekty podporují

 
  MSMT logotyp text RGB cz           loga Jčk 2018 8          logo SM ČB 2018  

Copyright © 2019 m-tes.cz Vytvořeno firmou Uniskap s.r.o.