Get Adobe Flash player

Kontaktní informace M-tes:

Adresa: U Výstaviště 1429
České Budějovice
370 05 ČR
Email: info@m-tes.cz
Tel.: 385 310 201
385 310 202
č. účtu: 51-8930280287/0100

Proč u nás?

Přinášíme jistotu kvality a vysoké odborné úrovně.

Zkušený tým vedoucích s bohatou praxí.

Celoroční široký výběr aktivit pro děti a mládež.

Příjemné ceny.

Ochrana osobních údajů

Výtvarné a tvořivé kroužky

malování 2
  • délka kroužků je 15 lekcí za pololetí (30 lekcí za školní rok)
  • kroužky probíhají v prostorách M-tesu U Výstaviště 1429, ČB, nebo v nové keramické dílně Na Zlaté stoce 551/14 v přízemí. Zastávka MHD Vysokoškolské koleje, linky č. 3., 7 a 15
  • zahájení proběhne v budově M-tesu U Výstaviště 1429, České Budějovice
  • pokud není uveden termín a čas konání kroužku, řeší se vše na informační schůzce dle času dětí a vedoucího
  • kroužky končí pokud není uvedeno jinak v týdnu od 2. do 6. 6. 2020

101. Keramický kroužek 
Na kroužku budou děti tvořit z hlíny v keramické dílně. Děti budou modelovat z hlíny pod vedením keramičky, vyrobí si např. hrneček, zvířátko, obrázek, číslo na dům a další výrobky dle vlastní fantazie. Naučí se základy práce s hlínou, vyzkouší si práci s engobami, glazurami, skleněnou drtí a nářadím, které ke keramice patří. Výrobky dětí budou vypáleny v peci po jejich vyschnutí. V ceně je zahrnut veškerý materiál na kroužek.

Kroužek probíhá na nové keramické dílně Na Zlaté stoce 14
Pondělí od 16,00 do 17,30 hodin. Vedoucí: p. Marie Strumínská
Zahájení dne 16. 9. 2019 v M-tesu
Cena na pololetí: 1000,- Kč Přihlásit
 
 
102. Keramický kroužek
Na kroužku budou děti tvořit z hlíny v keramické dílně. Děti budou modelovat z hlíny pod vedením keramičky, vyrobí si např. hrneček, zvířátko, obrázek, číslo na dům a další výrobky dle vlastní fantazie. Naučí se základy práce s hlínou, vyzkouší si práci s engobami, glazurami, skleněnou drtí a nářadím, které ke keramice patří. Výrobky dětí budou vypáleny v peci po jejich vyschnutí. V ceně je zahrnut veškerý materiál na kroužek.

Kroužek probíhá na nové keramické dílně Na Zlaté stoce 14
Středa od 16,45 do 18,15 hodin. Vedoucí Veronika Vogeltanzlová
Zahájení dne 18. 9. 2019 v M-tesu
Cena na pololetí 1000,- Kč Přihlásit
 
 
103. Keramický kroužek
Na kroužku budou děti tvořit z hlíny v keramické dílně. Děti budou modelovat z hlíny pod vedením keramičky, vyrobí si např. hrneček, zvířátko, obrázek, číslo na dům a další výrobky dle vlastní fantazie. Naučí se základy práce s hlínou, vyzkouší si práci s engobami, glazurami, skleněnou drtí a nářadím, které ke keramice patří. Výrobky dětí budou vypáleny v peci po jejich vyschnutí. V ceně je zahrnut veškerý materiál na kroužek.

Kroužek probíhá na nové keramické dílně Na Zlaté stoce 14
Pátek od 15,00 do 16,30 hodin. Vedoucí: p. Marie Strumínská
Zahájení dne 20. 9. 2019 v M-tesu
Cena na pololetí 1000,- Kč Přihlásit
 
 
104. Výtvarně keramický kroužek
Kroužek, kde si děti vyzkouší jak tvoření keramiky, tak i různé výtvarné techniky a postupy. V kroužku se budou střídat keramické aktivity (tvoření drobných výrobků v keramické dílně) s výtvarnými aktivitami (kresba tužkou, pastelkami a tuší, malba a další výtvarné techniky). Kroužek bude přizpůsoben věku, zkušenostem a manuální zručnosti dětí.

Kroužek probíhá na nové keramické dílně Na Zlaté stoce 14
Pátek od 15,00 do 17,00 hodin. Vedoucí: Michaela Vacková
První kroužek proběhne 4. 10. 2019 na keramické dílně Na Zlaté stoce 14.
Cena na pololetí 800,- Kč Přihlásit
   
   
105. Keramický kroužek pro dospělé
Modelování a práce s hlínou pod vedením zkušené keramičky. Práce s hlínou, s engobami, glazurami, skleněnou drtí a nářadím, které ke keramice patří. Výrobky budou vypáleny v peci po jejich vyschnutí. V ceně je zahrnut veškerý materiál.

Kroužek probíhá na nové keramické dílně Na Zlaté stoce 14
Čtvrtek od 16,00 do 18,00 hodin. Vedoucí p. Dominika Sládková.
Zahájení dne 19. 9. 2019 v M-tesu.
Cena na pololetí 1250,- Kč Přihlásit
   
   
106. Keramický kroužek pro dospělé
Modelování a práce s hlínou pod vedením zkušené keramičky. Práce s hlínou, s engobami, glazurami, skleněnou drtí a nářadím, které ke keramice patří. Výrobky budou vypáleny v peci po jejich vyschnutí. V ceně je zahrnut veškerý materiál.

Kroužek probíhá na nové keramické dílně Na Zlaté stoce 14
Čtvrtek od 18,00 do 20,00 hodin. Vedoucí p. Dominika Sládková.
Zahájení dne 19. 9. 2019 v M-tesu.
Cena na pololetí 1250,- Kč Přihlásit
   
   
107. Veselé malování (věk od 6 do 9 let)  
Výtvarný kroužek je určen pro dívky a chlapce od 6 do 9 let. Děti se zde naučí jednoduché kresby, malby a základní techniky malování. Dále se pak naučí pracovat s barvami a bude jim vysvětlena i teorie, aby věděly, co mají malovat.

Informační schůzka 17. 9. 2019 v 16,00 v M-tesu. Vedoucí kroužku: Dominika Vlčková
Cena na pololetí: 500,- Kč Přihlásit
 
 
108. Veselé vyrábění  (věk od 9 let)
V rámci kroužku si děti vyzkouší tradiční i nové výtvarné a řemeslné techniky. Různé techniky z papíru – např. Tea bag folding (skládání z čaj. sáčků), Iris folding, základy origami atd., dále plstění, látkové brože, lapač snů z bavlnek apod. Vytváření drobných předmětů z korálků – brože, náramky, náušnice, klíčenky, zvířátka. Děti se seznámí s dekorováním textilu, hedvábí, batikou, prací s papírem, pedigem, dřevem, barvami, dráty a dalším. Důraz je kladen nejen na samotný výsledný produkt, ale hlavně na proces, který má být radostí z tvoření, prostorem pro rozvoj fantazie a relaxem.

Kroužek se koná každé úterý od 15,00 do 16,30 hodin v keramické dílně Na Zlaté stoce 14. Vedoucí kroužku: Andrea Hronová
Cena na pololetí: 500,- Kč Přihlásit
 
 
109. Pojďme malovat a kreslit  (pro děti 2. stupně ZŠ)
Pořád si něco někam čmáráte? V tomto kroužku to jistě využijete a dále rozvinete. Je ideální pro děti z druhého stupně ZŠ, které si zde osvojí základy kresby a malby. Vyzkouší si různé techniky i materiály. Děti se naučí kreslit tužkou, uhlem, přírodním uhlem, akvarelem, temperou či tuží. Mohou si vyzkoušet realistickou kresbu či malbu a seznámit se se základy perspektivy a vyzkoušet různé techniky stínování. Díla budou vznikat jak z nápadů dětí, tak lektorky. Výuka bude v zimních měsících probíhat na učebně a v měsících, kdy bude tepleji, budou děti chodit kreslit ven.

Čtvrtek 16,00 do 17,30 hodin v M-tesu. Vedoucí kroužku: Andrea Hronová
Zahájení dne 19. 9. 2019 v 16,00 hodin v M-tesu
Cena na pololetí: 500,- Kč Přihlásit
 
 
110. Pojď si zailustrovat a vytvořit svůj komiks (pro děti od 10 let)
Cedems
Celý půlrok se budeme věnovat jedinému projektu a to tvorbě vlastního komiksu. Budeme pracovat jak na zvládnutí kresby, tak i na postupném rozvoji postavy. Seznámíme se s různými médii, které se při tvorbě komiksu používají.
Nebude to sezení u počítače, ale děti budou hlavně kreslit a následně vše upravovat pro svůj komiks. Je to vlastně jenom na tobě co Tě bude bavit a na co si troufneš. A se vším dětem bude pomáhat vedoucí a naučí je spoustu triků a fíglů.

Kroužek se koná každý čtvrtek od 16,30 do 18,00 hodin.

Vedoucí kroužku: Bc. Andrea Hronová
Cena na pololetí: 500,- Kč Přihlásit
 
 
 
Submit to FacebookSubmit to Google Bookmarks

Copyright M-tes© 2013