Get Adobe Flash player

Kontaktní informace M-tes:

Adresa: U Výstaviště 1429
České Budějovice
370 05 ČR
Email: info@m-tes.cz
Tel.: 385 310 201
385 310 202
č. účtu: 51-8930280287/0100

Proč u nás?

Přinášíme jistotu kvality a vysoké odborné úrovně.

Zkušený tým vedoucích s bohatou praxí.

Celoroční široký výběr aktivit pro děti a mládež.

Příjemné ceny.

Kroužky od ledna 2018

 

  • zahajovací hodina, pokud se neučí, se nezapočítává do odučených hodin
  • v jednom kroužku je maximálně 12 dětí, v případě většího počtu nabídneme jiný termín
  •  zahájení všech kroužků proběhne v budově M-tesu U Výstaviště 1429, České Budějovice
 kr. název kroužku den čas datum zahájení Cena Objednávka
201 Picasové
středa 16.00 – 18.00 31. 1. 2018 500 Objednat
notebook Výtvarný kroužek pro tvořivé děti, se zaměřením na náročnější techniky (objekty, koláže, pokusy s novým materiálem), na zručnost a nápaditost. Do výuky bude zapojena zábavnou formou i teorie dějin umění tak, aby děti pochopily její souvislosti.
Vedoucí kroužku Ludmila Jakešová

Věk od 9 let
202 Tvořivý klub pondělí 15.00 - 16.30 22. 1. 2018 500 Objednat
malování 2 Vytváření drobných předmětů z korálků – brože, náramky, náušnice, klíčenky, zvířátka apod. Děti se seznámí s dekorováním textilu, hedvábí, batikou, prací s papírem, pedigem, dřevem, barvami, dráty a dalším. Dále se naučí základům šití, vyšívání, pletení, patchworku, ručních prací a dalších technik. Později mohou dle dovedností začít šít další různé výrobky – peněženky, pouzdra, zvířátka apod.
Vedoucí kroužku Andrea Hronová

Věk od 9 let
203 Veselé vyrábění úterý 15.00 - 16,30 23. 1. 2018 500 Objednat
malování 2 V rámci kroužku si děti vyzkouší tradiční i nové výtvarné a řemeslné techniky. Různé techniky z papíru – např. Tea bag folding (skládání z čaj. sáčků), Iris folding, základy origami atd., dále plstění, látkové brože, lapač snů z bavlnek apod. Důraz je kladen nejen na samotný výsledný produkt, ale hlavně na proces, který má být radostí z tvoření, prostorem pro rozvoj fantazie a relaxem.
Vedoucí kroužku Andrea Hronová
204 Máme rádi přírodu čtvrtek
15.45 - 17.15 25. 1. 2018 500 Objednat
packa Kroužek je určen pro děti, které mají kladný vztah ke zvířatům i k přírodě. Náplní kroužku jsou exkurze do organizací pracující se zvířaty, procházky ven, kde se budou děti seznamovat s jednotlivými druhy zvířat a dozvídat se kde bydlí např. strakapoud, čím se živí labutě, které u nás přezimují atd. Z rostlin, které se budou učit poznávat, si vyrobí jednoduchý herbář. Děti navštíví i útulek s pejsky, dle možností bude možné i venčení pejsků z útulku apod. Pejsci, které budou děti venčit, budou vybráni odborným zaměstnancem útulku.
Kroužek bude probíhat nejen v našich prostorách, ale děti budou chodit některé hodiny ven.
Vedoucí kroužku Věra Sládková, Barbora Tetourová

205 Plastikoví modeláři pondělí 15.30 - 17.00 22. 1. 2018 500 Objednat
airoplane Kroužek modelářů je místem setkávání se dětí se stejným zájmem – zájmem o modely. Děti se při práci zdokonalují zejména v oblasti jemné motoriky. Prací s nejrůznějšími nástroji se rovněž rozvíjí jejich celková manuální zručnost. Děti získávájí různé technické a konstrukční poznatky. Každý staví svůj model svým tempem. V ceně kroužku jsou zahrnuty 2 stavebnice (na pvodní hodině se lze domluvit na konkrétní stavebnici) další potřebný materiál a vybavení. Lze přinést i vlastní vybavení a nechat si jej v uzamčené skříni v klubovně.
VedoVedoucí kroužku: Mgr. Petr Svoboda

206 Geocaching
čtvrtek 15.45 - 17.45 25. 1. 2018 600 Objednat
globus 3 Víš, co je to geocaching? A víš také, že se okolo tebe nachází spousta geokeší. Náplní kroužku je seznámení se s hrou geocaching a hledání ukrytých pokladů – geokeší. S dětmi se budeme zabývat teoriíí i praktickým odlovem kešek. Našim cílem je děti zasvětit do pravidel, tajů a umění lovení keší, šifrování základních a pokročilých šifer, uzlování a praktické používání uzlů, navigování s mapou a buzolou, naučit se chovat v přírodě atd. Přínosem tohoto kroužku je nalezení nových kamarádů, venkovní a volnočasové vybití se při hledání pokladů. Děti si odlov tradičních krabičky vyzkouší nejprve v nejbližším okolí. Později předpokládáme i výlety za město (cca do 25 km).
Kroužek je vhodný pro děti od 9 let.
Vedoucí kroužku Lukáš Zasadil

207 Sebeobrana
pondělí 17.00 - 18.30 29. 1. 2018 700 Objednat
karate Kroužek je zaměřen na získání základních dovedností sebeobrany, zdravovědy a řešení krizových situací.
Nedílnou součástí je také rozvoj motoriky, pohybu a osvojování si vědomostí, jenž mohou pomoci dětem v běžném životě. V rámci kroužku bude probíhat posilování, trenink pádů, základních obranných technik, postojů, reakcí na útok a řešení situace, příprava na krizové situace apod.

 

208 Lyžování na umělém svahu INSKI
úterý 16,00 - 17,30 23. 1. 2018 1250 Objednat
sport Kroužek pro všechny kluky a holky, kteří milují zimní sporty. Probíhat bude na simulátoru lyžařské sjezdovky Maxxtracks. Kroužek je určen pro děti, kteří se chtějí naučit lyžovat. Cílem kroužku je osvojení správné techniky lyžování a získání jistoty v nejrůznějších situacích na jakémkoliv povrchu a v jakémkoliv terénu. Následně si mohou děti své dovednosti vyzkoušet třeba o jarních prázdninách v některých z lyžařských středisek se svými rodiči. Odborný dohled nad všemi aktivitami dětí je zajištěn řádně proškolenými pracovníky. Trvání kroužku 2 - 4/2018.
209 Pojďme malovat a kreslit úterý 16,35 - 18,05 23. 1. 2018 500 Objednat
malování 2 Pořád si něco někam čmáráte? V tomto kroužku to jistě využijete a dále rozvinete. Je ideální pro děti z druhého stupně ZŠ, které si zde osvojí základy kresby a malby. Vyzkouší si různé techniky i materiály. Děti se naučí kreslit tužkou, uhlem, přírodním uhlem, akvarelem, temperou či tuží. Mohou si vyzkoušet realistickou kresbu či malbu a seznámit se se základy perspektivy a vyzkoušet různé techniky stínování. Díla budou vznikat, jak z nápadů dětí, tak lektorky. Výuka bude v zimních měsících probíhat na učebně a v měsících kdy bude tepleji, budou děti chodit kreslit ven.
Vedoucí kroužku Andrea Hronová

210 Pojď si zailustrovat a vyzvořit svůj komiks
pondělí 16,00 - 17,30
22. 1. 2018
500 Objednat
malování 2 Kroužek je určen pro děti od 10 let. Celý půlrok se budeme věnovat jedinému projektu a to tvorbě vlastního komiksu. Budeme pracovat jak na zvládnutí kresby, tak i na postupném rozvoji postavy. Seznámíme se s různými médii, které se při tvorbě komiksu používají.
Nebude to sezení u počítače, ale děti budou hlavně kreslit a následně vše upravovat pro svůj komiks. Je to vlastně jenom na tobě co Tě bude bavit a na co si troufneš. A se vším dětem bude pomáhat vedoucí a naučí je spoustu triků a fíglů.
Vedoucí kroužku Andrea Hronová

211 Programování v jazyce Java čtvrtek 17,00 - 18,30
25. 1. 2018 600 Objednat
notebook Děti budou od samého začátku pracovat s v praxi používanými technologiemi a nástroji. Chceme, aby byl kroužek pro děti co nejzábavnější, a proto budou děti především programovat počítačové hry. V průběhu pololetí se děti seznámí s problematikou imperativního programování. Děti se naučí základy jako proměnné, podmínky, cykly atd. Z oblasti počítačových her se může jednat např. o piškvorky, lodě atd. Kroužek je určen pro děti ve věku od 10 let.
Vedoucí kroužku David Kafka

212 Tvorba webových stránek úterý 17,00 - 18,30 30. 1. 2018
600 Objednat
notebook

Cílem kroužku je získat nebo rozvinout již nabyté znalosti tvorby webových stránek. Během kroužku se děti naučí jazyku HTML, formátování webových stránek pomocí kaskádových stylů, skriptovacímu jazyku JavaScript a základům jazyka PHP.
Vedoucí kroužku David Kafka

Submit to FacebookSubmit to Google Bookmarks

Copyright M-tes© 2013